Въпросник за изследване на личността (NEO PI-R)

NEO PI-R е най-популярният тест за оценка на личността в света, базиран върху концепцията за „Голямата Петорка” (Big Five). Петте фактора определят поведението в широк кръг от ситуации, включително в работата.
Международно признат е като "златен стандарт" в оценяването на личността. 
Измерва: 
  • невротизъм - емоционална стабилност;  
  • екстраверсия - общителност, енергичност и активност; 
  • отвореност към нов опит - интерес към творчество и придобиване на нов опит; 
  • насоченост към другите - умение за работа с хора и отношение към другите; 
  • съзнателност - контрол на импулсите и спазване на общоприетите норми. 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за работа; 
  • идентифициране на таланти; 
  • коучинг и програми за развитие; 
  • център за оценка. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.  

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение