Въпросник за изследване на личността (NEO PI-R)

NEO PI-R е най-популярният тест за оценка на личността в света, базиран върху концепцията за „Голямата Петорка” (Big Five). Петте фактора определят поведението в широк кръг от ситуации, включително в работата.
Международно признат е като "златен стандарт" в оценяването на личността. 
Измерва: 
  • невротизъм - емоционална стабилност;  
  • екстраверсия - общителност, енергичност и активност; 
  • отвореност към нов опит - интерес към творчество и придобиване на нов опит; 
  • насоченост към другите - умение за работа с хора и отношение към другите; 
  • съзнателност - контрол на импулсите и спазване на общоприетите норми. 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за работа; 
  • идентифициране на таланти; 
  • коучинг и програми за развитие; 
  • център за оценка. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.  

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение