Скала за оценка на ценностите в работа (WIS)

WIS изследва ценностите, на които държи кандидатът/служителят в своята работа, като това дава възможност да се разберат по-добре неговите цели и стремежи. Въпросникът позволява да се установи степента на съответствие между индивидуалните ценности и организационната култура. 
 
Измерва 21 ценности:
  • авторитет;
  • алтруизъм;
  • риск;
  • стил на живот;
  • социални връзки;
  • личностно развитие и др.
 
Полезен е при:  
  • кариерно развитие и консултиране;
  • подбор на служители;
  • oценка на организационната култура. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение