Тест за оценка на талантите в продажбите (PASAT 2000)

PASAT 2000 е един от най-добрите инструменти в света за оценка на уменията и способностите за извършване на търговска дейност. Тестът е разработен след идентифицирането на поведенията и качествата, които имат директно отношение към ефективността в продажбите. 
 
Измерва:
 • професионална активност и мотивация;
 • доминантност;
 • ориентация към постигане на резултати;
 • настойчивост;
 • социални умения и гъвкавост;
 • адаптивност към промените;
 • планиране и изпълнение на задачите;
 • емоционален самоконтрол;
 • оказване на влияние върху другите;
 • управление на впечатленията.
 
Полезен е при:
 • подбор на кандидати в сферата на продажбите и обслужването на хора;
 • идентифициране на таланти в продажбите;
 • установяване на нуждите за развитие на служителите.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение