Тест за оценка на талантите в продажбите (PASAT 2000)

PASAT 2000 е един от най-добрите инструменти в света за оценка на уменията и способностите за извършване на търговска дейност. Тестът е разработен след идентифицирането на поведенията и качествата, които имат директно отношение към ефективността в продажбите. 
 
Измерва:
 • професионална активност и мотивация;
 • доминантност;
 • ориентация към постигане на резултати;
 • настойчивост;
 • социални умения и гъвкавост;
 • адаптивност към промените;
 • планиране и изпълнение на задачите;
 • емоционален самоконтрол;
 • оказване на влияние върху другите;
 • управление на впечатленията.
 
Полезен е при:
 • подбор на кандидати в сферата на продажбите и обслужването на хора;
 • идентифициране на таланти в продажбите;
 • установяване на нуждите за развитие на служителите.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение