Тест за изследване на вниманието (d2)

d2 е тест, признат за златен стандарт в изследването на вниманието и концентрацията, свързана с обработката на външни визуални стимули. 
 
Измерва:
  • селективно внимание;
  • способност за концентрация;
  • устойчивост на вниманието;
  • стремеж за спазване на правилата и постигане на качествено изпълнение;
  • способност за разграничаване на сходни визуални примери. 
Полезен е при:
  • подбор на персонал за дейности, изискващи повишено внимание (шофьори, счетоводители, касиери, IT програмисти);  
  • скрининг на служители; 
  • оценка на потенциалите;
  • диференциална диагностика на психични заболявания. 

 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.  

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение