Тест за изследване на вниманието (d2)

d2 е тест, признат за златен стандарт в изследването на вниманието и концентрацията, свързана с обработката на външни визуални стимули. 
 
Измерва:
  • селективно внимание;
  • способност за концентрация;
  • устойчивост на вниманието;
  • стремеж за спазване на правилата и постигане на качествено изпълнение;
  • способност за разграничаване на сходни визуални примери. 
Полезен е при:
  • подбор на персонал за дейности, изискващи повишено внимание (шофьори, счетоводители, касиери, IT програмисти);  
  • скрининг на служители; 
  • оценка на потенциалите;
  • диференциална диагностика на психични заболявания. 

 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.  

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение