Тест за оценка на аритметичното мислене (Numerical Reasoning Test)

Numеrical Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на числова информация. 
 
Измерва:  
  • способността за оценка и интерпретация на числови данни, представени в таблици и графики;
  • способността за достигане до изводи на базата на статистическа и финансова информация;
  • способността за откриване на взаимовръзки и закономерности в количествени данни.
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • скрининг;
  • идентифициране на таланти и потенциал за развитие.  
 
​Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.  

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение