Тест за оценка на аритметичното мислене (Numerical Reasoning Test)

Numеrical Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на числова информация. 
 
Измерва:  Тест за оценка на аритметичното мислене
  • способността за оценка и интерпретация на числови данни, представени в таблици и графики;
  • способността за достигане до изводи на базата на статистическа и финансова информация;
  • способността за откриване на взаимовръзки и закономерности в количествени данни.
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • скрининг;
  • идентифициране на таланти и потенциал за развитие.  
 
​Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.  

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение