Тест за оценка на аритметичното мислене (Numerical Reasoning Test)

Numеrical Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на числова информация. 
 
Измерва:  
  • способността за оценка и интерпретация на числови данни, представени в таблици и графики;
  • способността за достигане до изводи на базата на статистическа и финансова информация;
  • способността за откриване на взаимовръзки и закономерности в количествени данни.
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • скрининг;
  • идентифициране на таланти и потенциал за развитие.  
 
​Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.  

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение