Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (Abstract Reasoning Test)

Abstract Reasoning Test е инструмент за оценка на способността за логически анализ и преценка посредством диаграми и абстрактни символи. 
 
Измерва: 
  • пространствено мислене;
  • логическо мислене;
  • способност за ориентация. 
 
Полезен е при: 
  • подбор на персонал; 
  • идентифициране на таланти;
  • програми за развитие. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение