Въпросник за оценка на екипи (FAT)

FAT изследва климата и съвместната работа в екипа през различни аспекти от работното ежедневие. 
 
Измерва: Въпросник за оценка на екипи
  • поставените цели;
  • разпределението на работата и задачите;
  • отношенията между членовете на екипа;
  • поемането на отговорност за постигането на екипните цели.  
 
Полезен е при: 
  • идентифициране на силните страни и областите за развитие на екипа;
  • програми за развитие на екипа;
  • организационно и индивидуално консултиране.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение