Въпросник за оценка на екипи (FAT)

FAT изследва климата и съвместната работа в екипа през различни аспекти от работното ежедневие. 
 
Измерва: 
  • поставените цели;
  • разпределението на работата и задачите;
  • отношенията между членовете на екипа;
  • поемането на отговорност за постигането на екипните цели.  
 
Полезен е при: 
  • идентифициране на силните страни и областите за развитие на екипа;
  • програми за развитие на екипа;
  • организационно и индивидуално консултиране.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение