Въпросник за оценка на екипи (FAT)

FAT изследва климата и съвместната работа в екипа през различни аспекти от работното ежедневие. 
 
Измерва: 
  • поставените цели;
  • разпределението на работата и задачите;
  • отношенията между членовете на екипа;
  • поемането на отговорност за постигането на екипните цели.  
 
Полезен е при: 
  • идентифициране на силните страни и областите за развитие на екипа;
  • програми за развитие на екипа;
  • организационно и индивидуално консултиране.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение