Инструмент за 360-градусова обратна връзка (360)

360 е инструмент за 360-градусова обратна връзка, който има за цел да помогне на мениджърите да подобряват своето работно представяне и лидерски способности. Посредством него се събират оценки от множество източници (пряк ръководител, колеги, подчинени, клиенти), които се сравняват със собствените оценки на ръководителя. 
 
Измерва: 360-градусова обратна връзка
 • ориентация към постижения;  
 • стремеж към подобрение на финансовите и бизнес резултати; 
 • стратегическа ориентация; 
 • визия за пазара; 
 • подтикване към подобрения и иновации; 
 • фокус върху клиента; 
 • насърчаване на взаимоотношенията; 
 • лидерство; 
 • ефективна комуникация; 
 • развитие на служителите.  
 
Полезен е при: 
 • оценка на компетентностите на служителя;  
 • програми за развитие. 
 
​Инструментът е гъвкав и може да бъде пригоден към конкретните нужди на Вашата организация. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение