Въпросник за оценка на организационния климат

Въпросникът представлява средство за мониторинг на организационния климат, с което може да се наблюдава общото състояние на трудовата мотивация или да се оцени ефекта от различни организационни интервенции. Той отразява индивидуалните и споделяните между служителите виждания и оценки за различни аспекти в организацията. 
 
Измерва: Въпросник за оценка на организационния климат
 • комуникация; 
 • автономност; 
 • екип; 
 • имидж на организацията; 
 • яснота на ролите и задачите; 
 • ангажираност в работата; 
 • справедливост на поощренията; 
 • лидерство; 
 • инициативност; 
 • динамичност. 
 
Полезен е при: 
 • оценка на организационния климат;
 • програми за подобряване на организационните практики и процедури. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Въпросникът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.

 

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение