Оценка на синдрома на бърнаут (Burnout-Q)

Burnout-Q е инструмент за оценка на професионалното прегаряне - синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения. Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и др. 
 
Измерва: 
  • степента на емоционално изтощение;
  • деперсонализиращото и дистанцирано отношение към другите;  
  • възприятието за редуцирани лични постижения и некомпетентност.
 
Полезен е при: 
  • скрининг на служители и екипи за идентифициране на рискови групи в организацията; 
  • оценка на влиянието на факторите на бърнаута върху работното представяне и общото функциониране на служителя или екипа;
  • обучение на служителите относно последиците от професионалния стрес и възможните копинг стратегии. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля да се свържете с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение