Оценка на синдрома на бърнаут (Burnout-Q)

Burnout-Q е инструмент за оценка на професионалното прегаряне - синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения. Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и др. 
 
Измерва: 
  • степента на емоционално изтощение;
  • деперсонализиращото и дистанцирано отношение към другите;  
  • възприятието за редуцирани лични постижения и некомпетентност.
 
Полезен е при: 
  • скрининг на служители и екипи за идентифициране на рискови групи в организацията; 
  • оценка на влиянието на факторите на бърнаута върху работното представяне и общото функциониране на служителя или екипа;
  • обучение на служителите относно последиците от професионалния стрес и възможните копинг стратегии. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля да се свържете с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение