Оценка на синдрома на бърнаут (Burnout-Q)

Burnout-Q е инструмент за оценка на професионалното прегаряне - синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения. Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и др. 
 
Измерва: 
  • степента на емоционално изтощение;
  • деперсонализиращото и дистанцирано отношение към другите;  
  • възприятието за редуцирани лични постижения и некомпетентност.
 
Полезен е при: 
  • скрининг на служители и екипи за идентифициране на рискови групи в организацията; 
  • оценка на влиянието на факторите на бърнаута върху работното представяне и общото функциониране на служителя или екипа;
  • обучение на служителите относно последиците от професионалния стрес и възможните копинг стратегии. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля да се свържете с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение