Тест за оценка на емоционалната интелигентност в работата (ORG EIQ)

ORG EIQ /Organizational Emotional Intelligence Questionnaire/ е мултидименсионален въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата. 
 
Измерва: 
  • себепознание;  
  • саморегулация;  
  • социална компетентност;  
  • умения за изграждане и управление на отношения;  
  • фасилитатори на емоционалната интелигентност.  
 
Полезен е при: 
  • подбор на служители в сферата на търговията и обслужването на клиенти; 
  • оценяване на мениджърски компетенции; 
  • идентифициране на потенциал и сфери за развитие. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение