Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка (BFQ-2)

BFQ-2 оценява поведението в широк кръг от работни ситуации, като изследва домейните на Голямата Петорка и по два поддомейна. Въпросникът съдържа и скала Лъжа, която измерва тенденцията на отговарящия да се представя в нереалистично положителна светлина. 
 
Измерва: 
  • енергия; 
  • дружелюбност;
  • съзнателност;
  • емоционална стабилност;
  • отвореност към нов опит.
 
Полезен е при: 
  • подбор на кандидати за работа на различни нива; 
  • идентифициране на таланти; 
  • програми за развитие; 
  • център за оценка. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение