Маркетинг

Анализ на информация, комуникация, отвореност към нов опит и креативност, планиране и организираност – очакванията към един маркетинг специалист са много и в широк спектър.
Бизнесът има нужда от активни хора, които играят значима роля в реализирането на стратегически цели на компанията.
 
Част от професионалните умения, биха могли да се проверят чрез задаване на конкретни бизнес казуси, а други чрез следните инструменти: 
  • тестове за умения (VRT);
  • личностни тестове (Job Fit Quest).
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение