Регионален мениджър "Продажби - Южна България"

Нашият клиент е част от утвърдена международна компания, произвеждаща и предлагаща на пазара конкурентни и иновативни продукти за модерно земеделие. Българският филиал е специализиран в реализация на иновативни продукти за кореново и листно торене.

Компанията търси да назначи: 

 
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ"

Регионалният Мениджър пряко ръководи екип от агрономи-търговски консултанти и активно допринася за увеличаване на продажбите, развиване на дистрибуторската мрежа и налагането на продуктите в своя регион (Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Бургас)

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • активно провежда търговската политика на компанията в региона;
 • ръководи екип от търговци с агрономическо образование;
 • участва в сключването на важни сделки; 
 • анализира пазара, систематизира информацията и дава обратна връзка на търговския директор;
 • инициира подобрения свързани с дейността на екипа, взаимоотношенията с клиенти и развитие на продукти;
 • отговоря за процеса на събираемост и преценяване финансовия риск.
 
ИЗИЗКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • търговски и ръководен опит;
 • активност, инициативност и гъвкавост;
 • английски език и/или френски език-на добро работно ниво;
 • MS Office (Word, Excel)-на добро работно ниво;
 • възможност за интензивни пътувания.
 
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
 • адекватно възнаграждение и бонусна схема, свързана с постигнатите резултати;
 • развитие в утвърдена международна компания и конструктивна професионална среда;
 • вътрешно-фирмени обучения в България и чужбина. 
 
Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете CV.
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на няколко дни от публикуване на обява.
 • подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • провеждане на първо интервю.
 • оценяване с тестове в интернет-платформа.
 • представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
 • провеждането на интервюто може да се проведе по Skype или телефон.
II етап – интервю с представителите на компанията-работодател на два етапа:
 • с мениджмънта на филиала в България.
 • с мениджмънта на Зонално ниво към компанията – майка.
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение