Преводач с английски - финанси и одит

Нашият клиент е една от утвърдените на пазара български фирми, предлагаща широк кръг услуги на български и международни клиенти - одит на финансови отчети, финансови диагностични прегледи, данъчни консултации и данъчна защита, счетоводни услуги, обработка на възнаграждения и администриране на персонал и др. Компанията търси да назначи
 
ПРЕВОДАЧ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – финанси и одит 
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
 • Прави писмени преводи от български на английски език на консултантски доклади и отчети за клиентите на фирмата. 
 • Редактира преведени текстове и при необходимост извършва корекции.
 • Отговаря за точното и коректно възпроизвеждане на съдържанието на предоставените текстове. 
 • Оформя и предава преводите според изискванията и стандартите на фирмата. 
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Владеене на английски език на професионално ниво;
 • Владеенето на терминологията в областта на финанси, счетоводство и одит е предимство;
 • Спазване на конфиденциалност по отношение на компанията и нейните клиенти;
 • Готовност за бърза реакция и висока гъвкавост.
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
 • Постоянен трудов договор;
 • Работа във висококвалифициран и мотивиран екип; 
 • Адекватно заплащане, бонусна система и социални придобивки;
 • Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа;
 • Удобна локация в центъра на града.
Ако искате да кандидатствате за обявената позиция, моля изпратете актуално CV. 
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА:

I етап – извършва се от Прометрикс ООД в рамките на няколко дни:

Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • Провеждане на интервю и оценяване с тестове.
 • Изработване и представяне на профили на одобрените кандидати пред компанията-работодател.

Интервюто и оценяването с тестове принципно се провежда в един и същи ден, с което значително се намалява времето за подбор.

II етап – интервю с представители на компанията-работодател.

Всички достигнали до интервю и оценяване с тестове ще получат обратна връзка за резултатите от конкурса.

Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. 

Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение