Тест за оценка на риска от контрапродуктивно поведение на мениджъри

DARK FOUR е личностен тест, с помощта на който се оценява в каква степен даден човек е склонен да проявява контрапродуктивно поведение на работното място, изразяващо се в: 
 
 • заобикаляне на правилата и нарушаване на нормите;
 • проявя на мнителност и липса на емпатия;
 • безотговорност към задълженията, „паразитен“ стил на живот;
 • злоупотреба със служебна информация, контакти и положение;
 • участие в кражби, измами и злоупотреби. 

 

Полезен е при:  

 • подбор и оценка на служители и кандидати за работа; 
 • прилагане на политики за повишаване на сигурността; 
 • превенция на риск. 
 
Прилагането на DARK FOUR е една от четирите основни стъпки, необходими за поддържането на висока социална отговорност в организацията и за предотвратяването на финансови загуби и етични конфликти. Останалите три стъпки са:  
 • Проучвания на етичната култура в организацията за оценка на цялостната нагласа на служителите към проявата на контрапродуктивни поведения. 
 • Обучения за повишаване на осъзнатостта на служителите по отношение на интегритета в компанията. 
 • Въвеждане на HR стратегии при подбора и оценяването на служителите. 

 

Повече информация можете да намерите на www.darkfour.com или като се свържете с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение