Технически ръководител

Нашият клиент е сред водещите пътностроителни компании в България. Притежава богат опит в проектиране и строителство, ремонт, рехабилитиране и поддържане на автомагистрали и пътна инфраструктура. Компанията търси да назначи Технически ръководител
 
Ролята на позицията е пряко да ръководи строително-монтажните работи на поверения му обект и да следи за недопускане на отклонения в качеството и проектантското решение. 
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • Планира и организира предварителната подготовка на строителните работи на обекта, съгласно одобрените работни проекти и графици.
 • Отговаря за своевременната доставка, правилното съхранение и влагане на строителните материали и изделия.
 • Пряко ръководи строително-монтажните работи на обекта и отговаря за срочното и качественото им изпълнение.
 • Оптимизира изпълнението на СМР, използваните суровини, машини и съоръжения.
 • Взима самостоятелно решения за преодоляване на техническите трудности, които възникнат на строителните площадки.
 • Съставя отчети за изразходваните ресурси и извършените СМР.
   
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Висше/средно техническо образование.
 • Професионален опит на подобна позиция - минимум 3г.
 • Знания и умения за планиране и отчитане на СМР.
 • Познания за направа и полагане на асфалтобетонни настилки.
 • Познаване на всички видове асфалто-разстилачи и уплътнителни машини.
 • Познаване на международните стандарти за качество, опазване на околната среда и ЗБУТ.
 • Отговорност и дисциплинираност.

НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:
 • Адекватно трудово възнаграждение и социални придобивки.
 • Работа по големи инвестиционни проекти.
 • Възможност за професионално развитие.
 
Ако искате да кандидатствате, моля изпратете CV.
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на 3 седмици от публикуване на обява.
 • Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • Провеждане на първо интервю.
 • Представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
 
II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса.

Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г. 

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение