Job Fit Quest

Job Fit Quest оценява личностния профил на даден човек и в каква степен той е подходящ за различни професионални роли. 
 
Измерва: 
  • 11 личностни характеристики - мотивация за постижения, лидерство, емоционална интелигентност, организираност и др.  
  • какъв ще е приносът на човек към екипната работа.  
  • как да бъде мотивиран. 
  • степен на съответствие на личностния профил с 5 професионални роли - продажби, работа с клиенти, иновации, административна ефективност, мениджмънт. 
 
Полезен е при: 
  • подбор на персонал; 
  • програми за развитие;
  • професионално консултиране и коучинг. 
Job fit Quest се аминистрира онлайн чрез платформата Assessia на български или английски език. 
Доклад с резултати: на български и/или английски език.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение