Job Fit Quest

Job Fit Quest оценява личностния профил на даден човек и в каква степен той е подходящ за различни професионални роли. 
 
Измерва: 
  • 11 личностни характеристики - мотивация за постижения, лидерство, емоционална интелигентност, организираност и др.  
  • какъв ще е приносът на човек към екипната работа.  
  • как да бъде мотивиран. 
  • степен на съответствие на личностния профил с 5 професионални роли - продажби, работа с клиенти, иновации, административна ефективност, мениджмънт. 
 
Полезен е при: 
  • подбор на персонал; 
  • програми за развитие;
  • професионално консултиране и коучинг. 
Job fit Quest се аминистрира онлайн чрез платформата Assessia на български или английски език. 
Доклад с резултати: на български и/или английски език.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение