Счетоводител

Нашият клиент е сред водещите пътностроителни компании в България и част от голям холдинг. Притежава богат опит в изграждането, рехабилитирането и поддържането на автомагистрали и пътна инфраструктура. 

Компанията търси да назначи СЧЕТВОДИТЕЛ.
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • води текущо счетоводство на фирмата - издава, приема, проверява и осчетоводява първични счетоводни документи (приходни и разходни фактури, отчети, банкови извлечения) и др.;
 • осчетоводява парични постъпления от клиенти и плащания към доставчици по банкови сметки;
 • изготвя счетоводни справки и отчети за нуждите на ръководството;
 • участва в месечното и годишното приключване, бюджетиране и контрола на финансовите средства.
 • работи в екип, поддържа високо ниво на прецизност, съвестност и отговорност към поставените задачи.
 • следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
 • висше икономическо образование;
 • професионален опит над 2 години;
 • опит в строителния сектор е предимство;
 • отлично познаване на нормативната уредба;
 • аналитично и бизнес-ориентирано мислене;
 • организираност, стриктност и отговорност. 

НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:
 • адекватно трудово възнаграждение, съгласно българското законодателство;
 • възможност за професионално развитие;
 • работа в компания, част от голяма холдингова структура с развит бизнес и доказано име.
 
Aко проявявате интерес към позицията, моля изпратетe актуално CV. 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания).
 • подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • провеждане на първо интервю;
 • оценяване с тестове;
 • представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.


Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса.


Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение