Агроном – търговски консултант

Нашият клиент е международна компания – лидер в аграрния сектор, занимаваща се с производството и дистрибуцията на конкурентни и иновативни продукти за модерно земеделие. 

Компанията разширява екипа си и търси да назначи Агроном – търговски консултант за район Плевен. 

OСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
 • Комуникира с настоящи клиенти на компанията и осъществява контакти с нови. 
 • Промотира продуктите на компанията. 
 • Консултира клиентите относно предлаганите продукти. 
 • Прилага търговската стратегия на компанията за развитие на бизнеса в региона. 
 • Анализира пазара и търси нови възможности за бизнес развитие. 

ИЗИСКВАНИЯ:
 • aгрономическа специалност и познания в областта на растениевъдството;
 • шофьорска книжка и готовност за пътуване в региона, за който отговаря;
 • добра компютърна грамотност; 
 • проактивност, добри комуникативни умения. 

НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:
 • конкурентно заплащане, съобразно постигнатите резултати; 
 • служебен автомобил, телефон и компютър; 
 • обучения; 
 • динамична работна среда; 
 • трудов договор. 

Ако искате да кандидатствате, моля изпратете CV.

ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на 3 седмици от публикуване на обява. 
 • подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • провеждане на първо интервю.
 • оценяване с тестове.
 • представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.


Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса.

Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение