Събиране, обработване и съхранение на лични данни при оценяване с психологически тестове

Прометрикс ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Политиката за защита на личните данни.
 
Процедурата по оценяване включва следните етапи:
1. Информиране за процедурата и целите на оценяването
2. Оценяване с тестове - онлайн или на хартия
3. Обработване и анализ на резултати от тестове
4. Предоставяне на резултати от тестове на възложителя на оценяването
 
Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на оценяването и ще бъдат съхранявани в срок от 7 дни след предоставянето на резултатите от оценяването на възложителя, освен ако в договора с него не е определен друг срок.
 
По време на всеки един от етапите Вие имате право на достъп, коригиране и допълване, ограничение на обработката, пренос, изтриване на личните данни или отказ от участие в процедурата по оценяване.  
 

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение