Събиране, обработване и съхранение на лични данни при оценяване с психологически тестове

Прометрикс ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Политиката за защита на личните данни.
 
Процедурата по оценяване включва следните етапи:
1. Информиране за процедурата и целите на оценяването
2. Оценяване с тестове - онлайн или на хартия
3. Обработване и анализ на резултати от тестове
4. Предоставяне на резултати от тестове на възложителя на оценяването
 
Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на оценяването и ще бъдат съхранявани в срок от 7 дни след предоставянето на резултатите от оценяването на възложителя, освен ако в договора с него не е определен друг срок.
 
По време на всеки един от етапите Вие имате право на достъп, коригиране и допълване, ограничение на обработката, пренос, изтриване на личните данни или отказ от участие в процедурата по оценяване.  
 

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение