Нашите партньори

Нашите партньори: 

  •      

  

Фондация „Хестия” е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Нейна основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие. Фондацията е специализирана в: оценяването и консултирането на деца и семейства; създаването и адаптирането на инструменти за диагностика и оценяване; провеждането на специализирани обучения за специалисти.
Официален сайт: https://hestiabg.com/ 

 
  • atp logo
 

 

Асоциацията на издателите на тестове е нестопанска организация, която обединява доставчици на тестове, инструменти и/или услуги, свързани с оценка, подбор, скрининг, сертифициране, лицензиране, образователни или клинични приложения. Членовете на ATP се ангажират да насърчават и повишават целостта на услугите и продуктите за оценка.
Официален сайт: https://testpublishers.org/

 

Hogrefe Verlag е най-голямото европейско издателство на тестове и литература по психология. Основано през 1949 г. Освен в Европа то има клонове в Южна и Северна Америка. Работи с най-големте университети в Европа и е издало редица тестове, които са адаптирани по целия свят. 
Официален сайт: https://www.hogrefe.de


 

Schuhfried е международно ориентирана Австрийска компания, която предлага продукти и услуги в областта на психологическата оценка, когнитивното обучение и биологичната обратна връзка (biofeedback). Schuhfried e първата компания в света, разработила дигитална психологическа система за тестове: Vienna Test System (VTS). Основана през 1947 г., компанията има над 70 години опит с тестовете и е признат експерт в тази област. 
Официален сайт: https://schuhfried.com/
  •  
  •