Новини

Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби

13.11.2017

В периода 12-18 ноември 2017г. ще се проведе Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби, организирана от Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АCFE). Основният фокус на събитието е необходимостта от повишаване на осъзнатостта по отношение на интегритета, като начин за проактивна борба с измамите на работното място.

Над 700 бизнес организации и агенции подкрепят събитието, сред които е и екипът на Прометрикс. Много от тях ще се включат в различни дейности като обучения на служители за повишаване на осведомеността по отношение на злоупотребите, оценяване на рисковите фактори, водещи до извършване на контрапродуктивни прояви, семинари, засягащи нарастващия проблем за загубите, които организациите имат в следствие на измами.

Приносът на Прометрикс по темата е личностният въпросник за оценка на риска от контрапродуктивно поведение на работното място – DARK FOUR, както и провеждането на обучения, целящи да помогнат на всеки служител да осъзнае своята решаваща роля в извършването на превенция, детекция и спиране на злоупотребите.

Повече информация за Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби можете да намерите тук.  Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение