Блог

Ангажираност, подход, доминантност или 3 неща, които ще научиш за себе си от BIP-6F

Ангажираност, подход, доминантност или 3 неща, които ще научиш за себе си от BIP-6F
Независимо от дългия път, който е извървял човекът, ние често оставаме загадка не само за околните, но понякога и за самите себе си. Затова и винаги сме любопитни да научим малко повече за собствената си личност – кои са нещата, в които сме добри, какво ни кара да реагираме и да бъдем такива, каквито сме.
 
Колкото повече информация имаме за начина, по който реагираме, толкова по-лесно ни е да определим силните и слабите си страни – нещо, което ни е полезно както в личния, така и в професионалния ни живот.
 
Въпросникът BIP-6F прави точно това, дава ни възможност да оценим някои от качествата, които формират професионалния ни Аз. За разлика от много други поведенчески тестове, BIP 6F се фокусира изцяло върху професионалните измерения. Така че от него няма да разбереш кой от 16-те типа личности на Майерс-Бригс си, нито ще откриеш неподозирани истини какво разкрива за личността ти твоят любим цвят. Но със сигурност ще разбереш далеч повече за професионалния си фокус и емоционални настройки по отношение на работата, защото всички изводи и твърдения в него са свързани с бизнеса и ситуациите в техния професионален контекст.
 
BIP 6F не ти дава оценка, която е добра или лоша, а по-скоро ти дава възможност да научиш къде се позиционираш, спрямо резултатите на всички други професионалисти, които са го попълнили.
 
А сега ще ти представим три от общо шестте професионални характеристики, които въпросникът измерва, и които имат най-голям принос към професионалните ти успехи или неудачи.
 
Ангажираност
 

"Индивидуалната ангажираност към резултатите на екипа – това е залогът за победа, който движи екипа, компанията, обществото."
 Винс Ломбарди
Знаем, че името на Винс Ломбарди едва ли ти говори нещо, това не е най-важното в случая. Но все пак, всеки професионалист може да научи много от този легендарен треньор по американски футбол (подсказка, в случай че участваш някога в „Стани богат“). Коефициентът на ангажираност показва нивото ти на отдаденост за постигане на професионалните цели, пред които се изправяш. Понятието ангажираност в работата може да звучи малко старомодно в наши дни, но това не променя факта, че успехът или неуспехът на една организация остава тясно свързан с усилията и мотивацията на нейните служители. А твоята мотивация е продукт на ангажираността, с която подхождаш към своята работа и кариера. Вярваш или не, твоята ангажираност към работата е изключително важна тема за онези организации, които наистина държат на своите служители.
 
Ангажираността има няколко измерения, които е важно да разграничаваме – нивото, на което служителят се ангажира с работата си (ангажиране към работата), нивото, на което служителят се ангажира с целите и ценностите на организацията (организационна ангажираност) и нивото му на желание за работа (трудовата етика). Това са все отделни аспекти, които се крият под измервателя ангажираност. И понеже между отделните нива може да има големи разлики, така може да се открият и парадокси в ангажираността на един човек. Например един професионалист може да бъде:
  • Ангажиран към работата си, но не и ангажиран към глобалните цели и ценности на организацията или
  • Ангажиран към ценностите, които организацията се стреми да налага и следва, но не и ангажиран към конкретната работа, която трябва да извършва всеки ден.
В днешната икономика, където се очаква организациите да правят повече с по-малко ресурси (т.е. хора и пари), е изключително важно организациите да запазят високоангажираните си служители и да намерят начин да мотивират онези, които имат добра работна етика, но често не намират смисъл в глобалните цели, които организацията преследва. От кои си ти? Можеш да разбереш като попълниш въпросника.
 
Подход към работата
 

Подход към работата

"Всяка сутрин се будя твърдо решен да променя света и едновременно с това да си изкарам дяволски добре. Това понякога прави трудно планирането на деня." - Елвин Брукс Уайт
Човекът, дал малката, забавна мишчица Стюърт Литъл на литературата и киното (още един факт за вероятно по-голяма сума в „Стани богат“ или просто добра възможност да блеснеш пред приятелите си), го е синтезирал достатъчно добре – подходът ни към работата, която вършим, оказва влияние на начина, по който разрешаваме проблемите, с които се сблъскваме. Някои хора предпочитат да разгледат проблема в неговата цялост и се стараят да го осмислят без анализ на детайлите, докато други се фокусират върху детайлите и се опитват да решат проблема, разделяйки го на части. Едни се стремят към перфекционизъм, което често води до забавяне в крайните срокове, докато други предпочитат да свършат работата си прагматично и бързо, дори и да знаят, че има някои дефекти, но да спазят поредния краен срок.    
 
Всеки ден се изправяме пред необходимостта да жонглираме с различни малки и големи задачи и отговорности, да взимаме решения и да гоним крайни срокове. Как подхождаме към всички тези елементи от работата си определя как и къде съсредоточаваме вниманието си върху дадена задача, в обстановка на непрекъснато конкуриращи се приоритети. Как управляваме хора, делегираме ли работа и отговорности, или влизаме в режим на микромениджмънт, разрешаваме ли проблеми, или ги отлагаме до последния възможен момент.
 
Подходът към работата взима предвид фактори като планиране и организация, внимание към детайла и колко бързо превключваме между задачите. Този коефициент показва доколко си способен да поддържаш фокус върху задачите и какъв път би избрал, докато тя не бъде задоволително завършена, въпреки всички други приоритети и работни предизвикателства, които изискват твоето внимание. Или най-общо казано, този коефициент хвърля светлина върху пътя, който избираш, в лабиринта от ежедневни работни задачи, за да достигнеш най-бързо до сиренцето.
 
Доминантност

Доминантност

"Хората с характер и кураж изглеждат винаги заплашително за останалите." - Херман Хесе
Спокойно. Тук не става въпрос за anger management или Истанбулската конвенция (да, отново имаме цитат, не, този път нямаме препратка към „Стани богат“) . Нивото на доминантност измерва доколко един човек е решен да прокарва интересите си на работното си място, готовността му да спори и отстоява позицията си, да оказва влияние, да мисли и действа независимо. Всеки екип се състои от различни по доминантност характери, което често може да бъде предпоставка за конструктивни дебати, които дърпат организацията напред, или спирачка пред взимането на бързи и адекватни решения. Най-общо казано, под доминантност се крият различните стратегии, които хората биха следвали, за да постигнат професионалните си цели. Едни биха доминирали дискусията и ситуацията, налагайки собственото си мнение, понякога дори играейки на ръба на добрия тон, без да се интересуват и търсят одобрението на останалите. Други биха подходили по-интровертно, без да бързат да споделят личното си мнение, но демонстрирайки ценни знания и умения, търсейки уважението и одобрението на групата. Различни научни изследвания установяват, че и двата типa стратегии могат да бъдат ефективни и да водят до един и същи резултат – упражняване на влияние и постигане на целите.
 
Ако искаш да разбереш къде се позиционираш спрямо всички тези показатели, отдели 10 минути и попълни въпросника ни. BIP 6F успешно се налага като силен инструмент за определяне на бъдещото професионално представяне на служителите и кандидатите за работа. Ако ти е любопитно доколко ти или екипът ти притежавате тези качества ТУК можеш да пробваш въпросника безплатно до 15 Април.
 
Очаквай и втората ни статия, която хвърля повече светлина върху останалите три показателя на BIP 6F.