Блог

Грешките при подбора си имат цена. И тя е по-висока, отколкото предполагаш!

Грешките при подбора си имат цена. И тя е по-висока, отколкото предполагаш!
Талантливият нов служител може да промени посоката на бизнеса. Неудачното ново попълнение в екип - също. Фактът, че едно лошо назначаване е грешка, която струва скъпо, не е новина. Лошият подбор на служители има ефект, който се разпространява като вирус из цялата организация – от загубено време, финансови загуби, намалена продуктивност и забавяща се инерция, до понижаване на морала и дори до свиване на растежа на компанията, особено когато става дума за по-малки фирми, където всеки човек е ключов за успеха. Така компанията започва да търпи загуби не само в цифри, но и в по-незабележими неща, които обаче имат същия пагубен ефект.  
 
Загуба на мотивация
Новият служител се е промъкнал през ситото на подбора и изведнъж виждаме, че не сме наели служителя мечта. Зле свършената работа и непохватното отношение към колегите и клиентите започват да се отразяват пагубно на цялата останала част от екипа. Тя следва да поеме последствията от слабото представянe, да поправя грешки и да се примирява с всички лоши работни навици. Голяма част от екипа започва да негодува, мотивацията спада, стандартите се понижават и внезапно тихото недоволство се превръща във вълна от напускащи служители. А представете си, ако неподходящото назначение заема мениджърска позиция.
 
53% от служителите напускат или са готови да напуснат работата си, защото смятат, че компанията им не наема подходящите служители1
Загуба на клиенти
Неподходящият подбор води до разстроени клиенти. А лошото клиентско обслужване може да се превърне в истински кошмар за репутацията на компанията в днешния свят на онлайн ревюта и вирусно споделяне. Клиентите свързват обслужилия ги служител с цялостните качества на компанията и скоро започват да търсят продукти и услуги на друго място. А цената да спечелиш нов клиент е много по-висока от това да запазиш съществуващия.
33% от клиентите обмислят смяна на компанията само след един случай на лошо обслужване2
 
Загуба на време
Неправилната преценка за кандидата води до загуба на време и фокус и за мениджъра и колегите, които го въвеждат в работата. Вместо да развива служителите и да се фокусира върху стратегическите проблеми, мениджърът е всмукан в безкраен цикъл от изслушване на оплаквания от други хора, даване на обратна връзка, микромениджмънт и поддържане на дисциплина. Така в един момент, той трябва да премине и през дългия и болезнен дисциплинарен процес по освобождаване на лошото назначение.
95% от компаниите признават че са наели неправилния човек през последната година3
 
Загуба на репутация
 
 
Всяка компания може да сгреши в преценката си и да назначи неправилния човек. Никой не е перфектен. Ако твърде много неподходящи назначения започнат да се промъкват през ситото обаче, компанията започва да придобива репутацията на място, където работят некомпетентни хора. А дори и най-добрият мениджър не може да компенсира цял екип от неподходящи служители.
50% от кандидатите за работа не биха работили за компания с лоша репутация, дори и за повече пари
 
Финансови загуби
Ето и една формула, която дава приблизителна представа какви могат да бъдат финансовите загуби от неправилната преценка. Нека да погледнем към нивата на текучество в една компания и да ги обвържем с загубите, свързани с напускането на служители.
 
КН ще наречем коефициента на напускащите. Той е = на общия брой служители в компанията x % текучество в компанията за 1 г.
РН са разходите по напускане на един служител, който е = разходи по наемане + разходи по въвеждане в позицията и компанията + разходи по повишаване на квалификацията + загубите за компанията, докато позицията е вакантна и се търси нов кандидат
КН x РН = Годишната загуби на компанията поради текучество
 
За пример нека да разгледаме компания от 100 души, където текучеството е около 10% на година
100 x 10% = 10
KН = 10
РН:
  • Да приемем че разходите около назначението на един човек са 500 лв. – това включва човекочасове, прекарани в търсене на кандидати, комуникация с тях, провеждане на интервюта и разходи за публикуване на обяви за работа.
  • Да приемем, че още толкова – 500 лв., са разходите в човекочасове за onboarding на новия служител – подготовка на документите и регистрацията на договора му, началното обучение и времето загубено в проверка на качеството на работата му в началото.
  • Още 1000 лв. компанията е инвестирала в него под формата на обучения и допълнителни курсове за една година.
  • И след това е загубила 3000 лв. в пропусната производителност и печалба, докато търси нов служител на неговото място
Следователно РН = 5000
 
Годишна загуба на компанията поради текучество:
10 x 5000 = 50 000 лв.
 
Така получаваме годишните разходи по текучеството на персонала за една компания5
 
Лошият подбор на служители струва повече, отколкото предполагаш. Той може да отвори рани в цялата организация и да постави под съмнение преценката и лидерските ти способности, както и излага на риск развитието на цялата фирма. Но с правилните инструменти за преценка на кандидатите, грешките при подбора могат да бъдат сведени до минимум.
 
 

 

Източници:
2- American Express 2017 Customer Service Barometer https://www.helpscout.com/75-customer-service-facts-quotes-statistics/