Блог

Защо е важно да си сътрудничим на работното място?

Защо е важно да си сътрудничим на работното място?
Работната среда днес става все по-динамична и сложна, а постигането на висока ефективност изисква да се стимулира сътрудничеството и продуктивността, за да се  разгърне пълния потенциал на екипа и да се получи най-добрия краен резултат.
 
Ефективността на всеки екип зависи от начина на взаимодействие между членовете му. Всеки човек притежава свой собствен опит, преживявания и потенциал, а съчетавайки различните гледни точки – бизнесът може да постигне целите, които си е поставил. Тук идва и най-трудната част, а именно да се координират толкова много хора, с техните мнения и аргументи, и да бъдат правилно насочени как да работят „на една честота“. 
 
Според „Каселската пирамида на екипите” – модел, който надгражда теориите на Бекхард и Уест, екипната ефективност зависи от 4 фактора:
  • Цели
  • Координация
  • Отношения
  • Ангажираност

Изходният и най-важен пункт в него са целите. Членовете на екипа трябва да имат общо и еднозначно разбиране за това какво трябва да постигнат съвместно. В противен случай е много вероятно всеки от участниците да се стреми да преследва своите собствени интереси, а комуникацията между тях да се сведат до нескончаеми и непродуктивни спорове по отношение на целите.
 
За успешното справяне с работата ключово значение имат ясните приоритети и доброто познаване на задачите. Усилията на членовете на екипа трябва да бъдат координирани, а информацията между тях да се разменя своевременно. При отсъствието на ясна представа за целите и задачите, конфликтите и неразбирателството между членовете на екипа са много вероятни.
 
На върха на пирамидата е поставено поемането на отговорност за постигнатите резултати. Всеки един от членовете на екипа трябва да се чувства ангажиран с общите цели и да е готов да даде своя принос за тяхното постигане. Ангажираността обаче едва ли ще може да се появи в екип, в който липсва яснота и приемане на целите, приоритетите не са съгласувани, а членовете му по-скоро се конкурират помежду си отколкото да си сътрудничат.
 
Сътрудничеството осигурява чувство за подкрепа, сигурност и морал на работното място. То улеснява общуването чрез насърчаване на атмосфера на взаимна подкрепа, в която всеки усеща, че е приет от другите, а осъзнатата отговорност към колегите поддържа ентусиазма и решимостта на служителите да дават най-доброто от себе си всеки ден.
 
Сътрудничеството е и един от шестте фактора, които измерва BIP-6F. Той успешно се налага като силен инструмент за определяне на бъдещото професионално представяне на служителите и кандидатите за работа.