Новини

Комисията за защита на конкуренцията излезе с официално решение в защита на „Прометрикс“

Комисията за защита на конкуренцията излезе с официално решение в защита на „Прометрикс“

Вече 6 години екипът на „Прометрикс“ се грижи за създаването на доверена мрежа от служители, партньори, клиенти и подизпълнители, с които заедно следваме високи професионални стандартни в сферата на психометрията. За това време успяхме да реализираме много успешни проекти и кампании, да развием нови продукти и работещи услуги. Най-ценното постижение за нас обаче е свързано с доверието, което успяхме да изградим, и което поддържаме с много труд и постоянство.

На фона на това през 2020-а година към нас беше заведен иск в Комисията за защита на конкуренцията, съдържащ серия от сериозни обвинения, които ние оспорихме със солидни доказателства и свидетелски показания от няколко организации. В резултат на това, на 25.02.2021 година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение, установяващо, че нито едно от нарушенията, за които бяхме обвинени от „Джунти Психометрикс България“ ЕООД, не е извършено.

КЗК счита за неоснователно и твърдението, че ответните страни са извършили нарушение, тъй като вследствие на осъществени нелоялни действия, искателят е загубил почти напълно клиентите си. Според становището на Комисията: „Следва да бъде отбелязано, че „Прометрикс“ ООД е лицензиран разпространител за България или създател на тестове за оценка, различни от тези, разпространявани от искателя, популяризира дейността си чрез собствени домейн и Фейсбук страница, както и управлява платформа за работа с клиенти и използване на тестове Assessia. Следователно може да бъде направен извод, че е положило достатъчно усилия, за да обозначи и разграничи надлежно дейността си от тази на искателя в противоречие на изказаните твърдения от него в искането.“

Според решението „процесът на преминаване на някои от дружествата-клиенти на искателя към „Прометрикс“ ООД представлява израз на нормална конкуренция между предприятията на съответния пазар и не може да бъде определено като нелоялно привличане на клиенти.“ В подкрепа на това твърдение се явяват и свидетелските показания, снети от няколко организации. Едно от становищата, взети предвид за целите на делото, включва детайлно описание на мотивите, заради които конкретната компания избира да работи с „Прометрикс“:

  1. Богатият инструментариум от тестове, съответстващ на нуждите на дружеството за целите на оценка на кандидати за работа за различни профили и позиции.
  2. Възможността голяма част от тестовете да се провеждат в неконтролирана среда онлайн, което оптимизира процеса при масови подбори с голям брой кандидати.
  3. Възможността администрирането на тестове да се прави самостоятелно, директно от служител на компанията, през онлайн системата за обработка на резултатите Assessia.com, което дава гъвкавост и бързина в процеса по оценка на кандидатите.

Благодарим на всички свидетелствали по делото страни, които отделиха от времето си, за да гарантират издаването на справедливо решение от страна на КЗК. Изключително важно и удовлетворяващо за нас е да знаем, че можем да разчитаме на обективна оценка от страна на правораздаващите органи. В този случай тя доказва високия професионализъм, който следваме в развитието на бизнеса си.