"Outplacement" услуги

"Outplacement" услуга е за онези организации, които биха желали да се погрижат по най-добрия начин за служителите, с които се налага да се разделят и да ги подкрепят в бъдещата им професионална реализация. По този начин от една страна се осигурява помощ на хората, които попадат в трудна житейска ситуация, а от друга - компанията гради силна работодателска марка.
 
С какво може да сме ви полезни?
  • Да намерите най-подходящото решение за конкретната ситуация и да я реализирате.
  • Възможно е да се проведат групови или индивидуални срещи с напускащите служители. 
 
Оutplacement - групов формат
Груповата сесия би могла да обхваща следните теми: 
  • управление на прехода и промяната в кариерата; 
  • подготвяне на CV и мотивационно писмо; 
  • умения за създаване на мрежа от контакти; 
  • добри практики по време на интервю за работа; 
  • организиране на търсене на бъдеща работа. 
 
Outplacement - идивидуалнa сесия
Възможно е да се проведат индивидуални срещи между дадения служител и кариерен консултант/коуч, с който да бъдат обсъдени значимите за служителя теми.
Сесията би могла да бъде втора стъпка след проведена групова сесия или да се приложи самостоятелно. 
 
Допълнително оценяване на силните страни и евентуалните зони за развитие на служителя може да се направи посредством: 
Нашата услуга дава практическа и емоционална подкрепа, от които човек се нуждае, за да прецени своя кариерен потенциал, ключови умения и опит, така че да има възможност да заеме нова подходяща професионална роля възможно най-бързо. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение