"Outplacement" услуги

"Outplacement" услуга е за онези организации, които биха желали да се погрижат по най-добрия начин за служителите, с които се налага да се разделят и да ги подкрепят в бъдещата им професионална реализация. По този начин от една страна се осигурява помощ на хората, които попадат в трудна житейска ситуация, а от друга - компанията гради силна работодателска марка.
 
С какво може да сме ви полезни?
  • Да намерите най-подходящото решение за конкретната ситуация и да я реализирате.
  • Възможно е да се проведат групови или индивидуални срещи с напускащите служители. 
 
Оutplacement - групов формат
Груповата сесия би могла да обхваща следните теми: 
  • управление на прехода и промяната в кариерата; 
  • подготвяне на CV и мотивационно писмо; 
  • умения за създаване на мрежа от контакти; 
  • добри практики по време на интервю за работа; 
  • организиране на търсене на бъдеща работа. 
 
Outplacement - идивидуалнa сесия
Възможно е да се проведат индивидуални срещи между дадения служител и кариерен консултант/коуч, с който да бъдат обсъдени значимите за служителя теми.
Сесията би могла да бъде втора стъпка след проведена групова сесия или да се приложи самостоятелно. 
 
Допълнително оценяване на силните страни и евентуалните зони за развитие на служителя може да се направи посредством: 
Нашата услуга дава практическа и емоционална подкрепа, от които човек се нуждае, за да прецени своя кариерен потенциал, ключови умения и опит, така че да има възможност да заеме нова подходяща професионална роля възможно най-бързо. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение