Продажби и обслужване на клиенти

"За мен наименованията на позициите нямат значение. Всички са в продажбите. Това е единственият начин да останем в бизнеса." 
- Харви Макей
 
Дали даден човек е силно ориентиран към постигане на резултати в продажбите и в намирането на нови клиенти и пазари? Дали предпочита да обслужва настоящите клиенти на компанията, да проявява търпение и последователност? Мотивира ли се от изграждане на дългосрочни взаимоотношения с хората?
 
Това са част важните въпроси, пред които са изправени ръководителите на търговски екипи, а отговорите силно зависят от спецификата на търговския процес в дадената организация и от продуктите или услугите, които се предоставят. 
 
Инструментите, с които можем да Ви помогнем в намирането на отговорите, са:
  • PASAT 2000 - тест за оценка на талантите в продажбите
  • VRT - тест за оценка на вербалната интелигетност 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949.