Център за оценка и развитие

Център за оценка и развитие е специално конструиран инструмент, който дава възможност да се наблюдават и оценят предварително дефинирани компетентности, важни за организацията и за дадената работна позиция.
 
Използваме широк набор инструменти, включващи групови дискусии по бизнес казуси, ролеви игри, презентации, решаване на самостоятелни казуси, личностни тестове и тестове за оценка на способности. 
 
Ползи за вас:
Този инструмент, проектиран и приложен по правилен начин, е с най-висока валидност при определяне на:
 • кои са талантите в организацията;
 • кои са техните силни страни и областите им за подобрение;
 • кои са най-подходящите варианти за обучение и развитие;
 • кои са най-подходящите кандидати за дадена позиция.
 
Нашият екип може да ВИ помогне да:
 • създадете свой дизайн на Център за оценка/развитие;
 • изберете подходящ модел от създадените центрове на една от водещите компании в областта a&dc , чиито представител за България е Прометрикс;
 • проведете Център за оценка/развитие;
 • дадете независима конструктивна обратна връзка на участниците;
 • обучите ваши оценители.
 
Стъпки в процеса:
 • дефиниране на компетенциите и нивото, което ще се оценява;
 • избор на подходящи инструменти за измерване: групова дискусия, ролева игра, презентация, решаване на самостоятелен казус, личностни тестове и тестове за оценка на способности;
 • организиране и провеждане на Център за оценка;
 • даване на обратна връзка на участниците;
 • изготвяне на доклади с обратна връзка и препоръки за мениджърския екип.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер или Силви Таниелян

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение