Нашият Екип

Таня Бриклер, Управител
Таня притежава магистърска степен по Индустриално-Организационна психология от Southern Illinois University Edwardsville, САЩ. През своите 18 години опит в организационното консултиране, психологическото тестиране, подбора на кадри и обученията, Таня е създала методика за 360-градусова обратна връзка, широко използвана от компании в различни сектори в България. Преди да стане част от Прометрикс, Таня е част от екипа на ОС България, а в Прометрикс тя продължава активно да работи по създаване на тестове и компетентностни модели, организиране и провеждане на центрове за оценка и развитие (assessent and development centers) и оптимизиране на процедурите на подбор и оценка на работното представяне.
 
Светослав Занев, Business Development Manager
Светослав е доктор по философия към Софийски университет и притежава богат опит в създаването, стандартизирането и адаптирането на научно-базирани психологически инструменти за България. След дългогодишен стаж в Института по психология на МВР, той продължава да е консултант в частни и държавни структури по проекти, свързани с идентифициране на таланти, разработване на програми за развитие, коучинг, повишаване на ангажираността и др. Допълнително, Светослав се занимава с оценяване и повишаване на интегритета на работното място, както и с превенция на контрапродуктивни поведения. Преди да стане част от екипа на Прометрикс, Светослав е управител на ОС България.
 
Николай Николов, Директор Изследвания и развитие
Николай разполага със солидно академично минало, което включва постдокторантура по Организационна психология.  Той има над 20 години практически опит в разработването и адаптирането на психометрични тестове. Преди да стане част от екипа на Прометрикс е работил в Института по Психология на МВР и в ОС България. Николай ръководи и участва в различни консултантски проекти, провежда множество анкетни проучвания и непоколебимо намира научно решение за всяко клиентско запитване. Грижовен, харизматичен и прецизен, той често води обученията, които компанията ни организира.
 
Деница Друмева, Маркетинг директор
Деница е магистър по специалност „Търговски бизнес“, с две бакалавърски степени зад гърба си – „Икономика на търговията“ и „Маркетинг“ към Икономически университет – Варна. Преди да се присъедини към Прометрикс, Деница е част от екипа на ОС България, където управлява дейностите на компанията, свързани с продажби, маркетинг и финанси. Опитът ѝ включва организиране на обучения, координация на вътрешнофирмени проекти и работа с клиенти. В Прометрикс тя отговаря за маркетинговото позициониране на организацията. Съвместно с дейността си в Прометрикс, Деница е управител и на неправителствената организация Хестия, чиято мисия е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.
 
Мила Атанасова, HR консултант
Бакалавър по „Психология“ и магистър по „Семейно консултиране“, Мила отговаря за работата с клиенти, свързана с оценявания с психометрични тестове, assessment & development center, 360-градусови обратни връзки и проекти за подбор. Тя провежда нашите интерпретации и интервюта. Мила е аналитична и има богат опит в подкрепата и консултирането на хора по разнообразни въпроси, придобит от работата ѝ в различни организации и в провеждането на програми за психологическо подпомагане на служители.
 
Диана Боянова, Главен психометрик
Диана е доктор по „Психология“ към БАН, с пост-докторска специализация в Universidad Catolica de Chile, фокусирана върху оценка на когнитивните способности и мотивацията за учене. Има специализации по личностна психология във Финландия и Люксембург и е член на Европейската асоциация по личностна психология. Диана има над 20 години опит в работата с психологически тестове и статистически анализ на данни, а в Прометрикс тя е ангажирана със създаване на психологичени тестове за подбор, адаптиране на чуждоезикови психологични тестове и анализ на статистически и психометрични данни.
 
Ирена Петкова, Психолог
Ирена е психолог със специализация в сферата на клиничната психология с психоаналитична перспектива, придобити от ПУ „Паисий Хилендарски“ и НБУ. Тя организира и координира сертификационните обучения за специалисти в областта на социалната дейност, консултира клиенти за приложението на различни методики и разработва информативни статии и материали в областта на психологията. 
 
Тамара Гешева, Back office координатор
Тамара има над 20 години опит в сферата на офис мениджмънта. Организирана и комуникативна, тя съдейства на клиентите с техните технически запитвания и е координатор на платформите ни за онлайн оценявания Assessia и за 360-градусова обратна връзка 360 Assessia.