Оценяване на новоназначени служители

Проучване на Прометрикс от 2021 г. показва, че най-често срещаният проблем в българските организации е трудното намиране на правилните служители. Повече от половината анкетирани HR специалисти посочват, че основният приоритет при подбора през тази година е подобряване на качеството на наетия персонал (Human Resources Director, 2021). Лошият подбор на служители има негативен ефект върху цялата организация – от загубено време, финансови загуби, намалена продуктивност и забавяща се инерция, до понижаване на морала и дори до свиване на растежа на компанията. Лошото представяне на новия служител може да намали и мотивацията, и ефективността на целия екип и неподходящият подбор внезапно да се превърне във вълна от напускащи служители. Проучване на Frank Schmidt сравнява ефективността на различните инструменти при подбор и  разкрива, че комбинацията от личностен въпросник, тест за интелигентност и структурирано интервю прогнозира с над 70% точност потенциала за представяне в работата. Schmidt заявява и че при провеждане само на интервю, без личностна оценка, рискът от наемане на грешния служител достига 49%.
 
Ако и Вие трудно отсявате качествените кадри, оценяването на кандидати за работа на Прометрикс ще Ви помогне да намерите най-подходящите попълнения за Вашия екип, да очертаете силните страни и зоните за развитие на избраните кандидати и да набележите насоки за ефективна работа с тях. Така ще спестите време, усилия и пари от неподходящ подбор и ще осигурите прозрачност и обективност на процеса с еднакви критерии за всички.
 
Как?
Ще оценим качествата на кандидатите, които са важни за съответната позиция и ще проверим доколко ще успеят да се впишат в екипа и компанията като цяло.
 
Какво е необходимо да направите?
Ще очакваме от Вас да ни дадете информация за позицията и качествата, които очаквате от един успешен кандидат, както и да предоставите инициалите на кандидатите, които бихте искали да оцените. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение