Оценяване на новоназначени служители

Проучване на Прометрикс от 2021 г. показва, че най-често срещаният проблем в българските организации е трудното намиране на правилните служители. Повече от половината анкетирани HR специалисти посочват, че основният приоритет при подбора през тази година е подобряване на качеството на наетия персонал (Human Resources Director, 2021). Лошият подбор на служители има негативен ефект върху цялата организация – от загубено време, финансови загуби, намалена продуктивност и забавяща се инерция, до понижаване на морала и дори до свиване на растежа на компанията. Лошото представяне на новия служител може да намали и мотивацията, и ефективността на целия екип и неподходящият подбор внезапно да се превърне във вълна от напускащи служители. Проучване на Frank Schmidt сравнява ефективността на различните инструменти при подбор и  разкрива, че комбинацията от личностен въпросник, тест за интелигентност и структурирано интервю прогнозира с над 70% точност потенциала за представяне в работата. Schmidt заявява и че при провеждане само на интервю, без личностна оценка, рискът от наемане на грешния служител достига 49%.
 
Ако и Вие трудно отсявате качествените кадри, оценяването на кандидати за работа на Прометрикс ще Ви помогне да намерите най-подходящите попълнения за Вашия екип, да очертаете силните страни и зоните за развитие на избраните кандидати и да набележите насоки за ефективна работа с тях. Така ще спестите време, усилия и пари от неподходящ подбор и ще осигурите прозрачност и обективност на процеса с еднакви критерии за всички.
 
Как?
Ще оценим качествата на кандидатите, които са важни за съответната позиция и ще проверим доколко ще успеят да се впишат в екипа и компанията като цяло.
 
Какво е необходимо да направите?
Ще очакваме от Вас да ни дадете информация за позицията и качествата, които очаквате от един успешен кандидат, както и да предоставите инициалите на кандидатите, които бихте искали да оцените. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение