ПРОМЕТРИКС 360: Вашата персонализирана оферта

360-градусовата обратна връзка превъзхожда традиционните методи за оценка на представянето, защото дава много повече видимост за процесите в компанията и помага да на служителите да достигнат своя максимален потенциал. Методът дава изключително точна и обективна информация, осигурява всички важни гледни точки за работата на служителя – самооценка, оценка от пряк ръководител, от колеги и от подчинени. На база обратната връзка от Прометрикс 360 можете да очертаете конкретни и реалистични цели за бъдещото развитие на своите служители. 
 
С цел да изготвим Вашата персонализирана оферта, моля, попълнете следния въпросник ТУК.
 

E-mail: hr@prometriks.com

Тел.: +359 2 43 73 185 
         +359 877 83 99 49

Адрес: гр. София, 1000, бул. "Витоша" № 19, ет. 3