Превенция на бърнаут

Ковид кризата донесе със себе си и други, по-трудно забележими проблеми в организациите и централен сред тях е бърнаутът – крайна форма на професионално изтощение и изчерпване. Данните от мащабно проучване на Indeed алармират, че 52% от служителите преживяват симптоми на бърнаут през 2021 г. Бърнаутът не е персонален проблем, а има последствия, които засягат цялата организация. 91% от хората в бърнаут посочват, че той се отразява на качеството на тяхната работа, а 95% от анкетираните HR мениджъри го определят като най-голямата заплаха за запазването на ценни служители (Kronos and Future Workplace). В най-голям риск от бърнаут често са талантите в организациите, защото върху най-добрите хора се струпва най-голямо количество задачи. Бърнаутът има негативно отражение върху психическото и физическото здраве на служителите и води до използване на значително повече болнични. Завишените стойности на бърнаут в организациите увреждат драстично ангажираността и продуктивността на служителите, засилват текучеството и пречат на компаниите да достигнат потенциала си за генериране на повече приходи.

Ако и Вие сте започнали да губите ценни кадри, служителите Ви се оплакват от прекомерно натоварване или качеството им на работа и ангажираността са намалели, програмата за превенция на бърнаут е Вашето решение. Чрез нея ще можете да проследите нивата на бърнаут в екипите и да предприемете навременни и правилно насочени действия. Тя ще Ви помогне да намалите напусканията и отсъствията, здравословните проблеми, както и трудовите злополуки. Превенцията на бърнаут допринася и за позитивния имидж на компанията и Ви спестява сериозни финансови загуби.

Как?

През предварително договорен период ще правим скрининг изследване на нивата на бърнаут сред служителите в компанията. Ще очертаем проблемните зони и ще дадем конкретни препоръки за справяне с проблема.

Какво е необходимо да направите?

От Вас ще очакваме да  определите участниците в програмата и колко често бихте искали да оценявате нивата на бърнаут. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение