Превенция на бърнаут

Ковид кризата донесе със себе си и други, по-трудно забележими проблеми в организациите и централен сред тях е бърнаутът – крайна форма на професионално изтощение и изчерпване. Данните от мащабно проучване на Indeed алармират, че 52% от служителите преживяват симптоми на бърнаут през 2021 г. Бърнаутът не е персонален проблем, а има последствия, които засягат цялата организация. 91% от хората в бърнаут посочват, че той се отразява на качеството на тяхната работа, а 95% от анкетираните HR мениджъри го определят като най-голямата заплаха за запазването на ценни служители (Kronos and Future Workplace). В най-голям риск от бърнаут често са талантите в организациите, защото върху най-добрите хора се струпва най-голямо количество задачи. Бърнаутът има негативно отражение върху психическото и физическото здраве на служителите и води до използване на значително повече болнични. Завишените стойности на бърнаут в организациите увреждат драстично ангажираността и продуктивността на служителите, засилват текучеството и пречат на компаниите да достигнат потенциала си за генериране на повече приходи.

Ако и Вие сте започнали да губите ценни кадри, служителите Ви се оплакват от прекомерно натоварване или качеството им на работа и ангажираността са намалели, програмата за превенция на бърнаут е Вашето решение. Чрез нея ще можете да проследите нивата на бърнаут в екипите и да предприемете навременни и правилно насочени действия. Тя ще Ви помогне да намалите напусканията и отсъствията, здравословните проблеми, както и трудовите злополуки. Превенцията на бърнаут допринася и за позитивния имидж на компанията и Ви спестява сериозни финансови загуби.

Как?

През предварително договорен период ще правим скрининг изследване на нивата на бърнаут сред служителите в компанията. Ще очертаем проблемните зони и ще дадем конкретни препоръки за справяне с проблема.

Какво е необходимо да направите?

От Вас ще очакваме да  определите участниците в програмата и колко често бихте искали да оценявате нивата на бърнаут. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение