360 Assessia

Платформа за оценяване с 360-градусова обратна връзка

360 ASSESSIA –  първата българска платформа за 360-градусово оценяване, която ние от Прометрикс създадохме, за да имате пълен контрол над процеса – от разработването на въпросници до генерирането на доклади.

Зад 360 ASSESSIA стои 20-годишния ни опит в провеждането на 360-градусово оценяване за компании в България. От микропроекти с оценяване на един мениджър, до мащабни оценявания със стотици участници – ние познаваме всяка стъпка и знаем от какво се нуждаете, за да бъде успешен Вашият проект. И знаем, че ще го откриете в 360 ASSESSIA.

360 ASSESSIA Ви дава:

  • достъп до платформата от всяко устройство с интернет както за управляващите проекта, така и за даващите обратна връзка
  • възможност за създаване на двуезични въпросници (на български и английски език)
  • пълна автоматизация на изпращане на покани и напомняния
  • актуални справки за проектите на един клик разстояние
  • достъп до готови, утвърдени в практиката въпросници и възможност за създаване на изцяло индивидуализирани инструменти
  • лесно и интуитивно управление на няколко паралелни проекта
  • моментално генериране на доклад за всеки участник след събирането на нужните данни

С платформата 360 ASSESSIA спестявате време и усилия, като управлявате проекта си за 360-градусово оценяване гъвкаво и напълно самостоятелно. А ние винаги сме насреща да Ви съдействаме с внимание, експертиза и етично отношение.


Още в тази секция:

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение