360 Assessia

Платформа за оценяване с 360-градусова обратна връзка

360 ASSESSIA –  първата българска платформа за 360-градусово оценяване, която ние от Прометрикс създадохме, за да имате пълен контрол над процеса – от разработването на въпросници до генерирането на доклади.

Зад 360 ASSESSIA стои 20-годишния ни опит в провеждането на 360-градусово оценяване за компании в България. От микропроекти с оценяване на един мениджър, до мащабни оценявания със стотици участници – ние познаваме всяка стъпка и знаем от какво се нуждаете, за да бъде успешен Вашият проект. И знаем, че ще го откриете в 360 ASSESSIA.

360 ASSESSIA Ви дава:

  • достъп до платформата от всяко устройство с интернет както за управляващите проекта, така и за даващите обратна връзка
  • възможност за създаване на двуезични въпросници (на български и английски език)
  • пълна автоматизация на изпращане на покани и напомняния
  • актуални справки за проектите на един клик разстояние
  • достъп до готови, утвърдени в практиката въпросници и възможност за създаване на изцяло индивидуализирани инструменти
  • лесно и интуитивно управление на няколко паралелни проекта
  • моментално генериране на доклад за всеки участник след събирането на нужните данни

С платформата 360 ASSESSIA спестявате време и усилия, като управлявате проекта си за 360-градусово оценяване гъвкаво и напълно самостоятелно. А ние винаги сме насреща да Ви съдействаме с внимание, експертиза и етично отношение.


Още в тази секция:

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение