Team Focus

Оценяване на екипи

Team Focus изследва климата, съвместната работа и ефективността на различни видове екипи. Това позволява бърза диагностика на възможните причини за проблеми, идентифицира силните страни и областите за развитие на екипа и дава мерки за интервенция. 
 
Какво ще получите?
  • Идентифициране на скрити проблеми или бариери в екипа
  • Надеждна оценка на отношенията между членовете на екипа
  • Възможност за бенчмаркинг с различни категории екипи – търговски, производствени, развойни, управленски и др.
  • Предоставя ясни мерки за интервенция в случай, че бъдат открити проблеми
  • Анонимна обратна връзка за работата от всеки член на екипа
     
Team Focus се администрира онлайн през Assessia и отнема около 10 минути.
 
 
За повече информация и ценова оферта, можете да се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949.