Повишаване на ангажираността и мотивацията

71% от работодателите считат ангажираността на служителите за изключително важна за успеха на компанията. Тя повишава лоялността на служителите, прави ги със 17% по-продуктивни и носи 21% повече печалба на компаниите (FastTrack360). Изследванията също показват, че компаниите със силно ангажирани служители отчитат 41% по-малко отсъствия и намалено текучество с 59% (Gallup). В същото време се оказва обаче, че цели 82% от служителите не са ангажирани с работата си. Данните от последното публикувано проучване на мотивацията на работната сила от Gallup International показват, че в България 67% от служителите са неангажирани и работата им е по-скоро безразлична, а други 15% са активно неангажирани.

Ако наблюдавате проблем с ангажираността в компанията, вероятно забелязвате липса на мотивация, ниска инициативност у повечето служители или в конкретни екипи и цялостно намалена продуктивност. В случай че тези алармиращи сигнали са налице във Вашата компания, програмата за повишаване на ангажираността и мотивацията е Вашето решение. Ще получите конкретни за Вашата компания насоки по въпроси, които са важни за успеха и развитието на бизнеса Ви и така ще можете да вземете по-информирани управленски решения. Ще получите алгоритъм, с който ще увеличите процента на ангажираните хора, ще повишите лоялността и мотивацията на служителите, ще намалите текучеството, ще подобрите имиджа на компанията си и ще повишите резултатите.

Как?

Ще Ви дадем ясни и конкретни препоръки как да ги повишите. Тези насоки ще бъдат базирани на реални данни от Вашата организация – информация за мотивационните фактори, които движат хората в компанията, както и за проблемните зони. Ще Ви помогнем да разработите точните стратегии за повишаване на ангажираността и ще Ви съдействаме при въвеждането им.

Какво е необходимо да направите?

Ще очакваме от Вас да определите участниците в проекта. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение