Повишаване на ангажираността и мотивацията

71% от работодателите считат ангажираността на служителите за изключително важна за успеха на компанията. Тя повишава лоялността на служителите, прави ги със 17% по-продуктивни и носи 21% повече печалба на компаниите (FastTrack360). Изследванията също показват, че компаниите със силно ангажирани служители отчитат 41% по-малко отсъствия и намалено текучество с 59% (Gallup). В същото време се оказва обаче, че цели 82% от служителите не са ангажирани с работата си. Данните от последното публикувано проучване на мотивацията на работната сила от Gallup International показват, че в България 67% от служителите са неангажирани и работата им е по-скоро безразлична, а други 15% са активно неангажирани.

Ако наблюдавате проблем с ангажираността в компанията, вероятно забелязвате липса на мотивация, ниска инициативност у повечето служители или в конкретни екипи и цялостно намалена продуктивност. В случай че тези алармиращи сигнали са налице във Вашата компания, програмата за повишаване на ангажираността и мотивацията е Вашето решение. Ще получите конкретни за Вашата компания насоки по въпроси, които са важни за успеха и развитието на бизнеса Ви и така ще можете да вземете по-информирани управленски решения. Ще получите алгоритъм, с който ще увеличите процента на ангажираните хора, ще повишите лоялността и мотивацията на служителите, ще намалите текучеството, ще подобрите имиджа на компанията си и ще повишите резултатите.

Как?

Ще Ви дадем ясни и конкретни препоръки как да ги повишите. Тези насоки ще бъдат базирани на реални данни от Вашата организация – информация за мотивационните фактори, които движат хората в компанията, както и за проблемните зони. Ще Ви помогнем да разработите точните стратегии за повишаване на ангажираността и ще Ви съдействаме при въвеждането им.

Какво е необходимо да направите?

Ще очакваме от Вас да определите участниците в проекта. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Тева България
Изпратете ни вашето мнение