Създаване на тест по поръчка

Прометрикс разполага с богат каталог стандартизирани личностни въпросници, лидерски тестове, тестове за способности и други инструменти. За някои проекти обаче използването на качествен психологически тест не е достатъчно и е необходим изцяло индивидуализиран подход. За да отговорим на специфичните изисквания на клиентите си, ние създаваме „тестове по поръчка“, съобразени с конкретния проект:
 
  • Индивидуализираните психологически тестове и въпросници измерват само това, което е необходимо.
  • Те могат да са разработени на базата на компетентностния модел на компанията и да измерват само важните за компанията и/или позицията компетентности.
  • Могат да са базирани върху ценностите на компанията и да измерват съответствието на определен кандидат с тези ценности.
 
Повече от 20 години експертите в Прометрикс успешно разработват и стандартизират психологически тестове „по поръчка“ на клиента. Някои от нашите проекти:
 
Тест за търговски умения в банковото дело. Клиентът ни потърси, за да създадем психологически тест, който измерва съответствието на кандидати спрямо профила на успешен служител на позиция, свързана с обслужване на клиенти в компанията.
Тест за профилиране при създаването на видеоигри. Клиентът искаше да определи за кой профил са най-подходящи кандидатите според личностните си качества и потенциала си за развитие (напр. дизайнер, програмист, продуцент и др.).
Тест за оценка на ангажираността към компанията. Създадохме тест, чрез който наш клиент може да оцени ангажираността на своите служители с работата, компанията и вътрешните норми. Този инструмент дава възможност да се проследяват регулярно нагласите на служителите по отношение на склонността им да допринасят за развитието на своята организация, както и да се отсеят хората, които могат да нанесат вреда.
Тест за съответствие с корпоративните ценности и култура в телекомуникационна компания. Тестът е създаден да измерва съответствието на кандидатите с конкретните корпоративни ценности. Клиентите ни разполагат с две версии на теста според позицията – за специалисти и за мениджъри.
 
За повече подробности, планиране на проект за създаване на индивидуализиран въпросник и ценово предложение, се свържете с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение