Професии с висока степен на риск

​Работата във високорискова среда изисква изключително внимателен подбор на персонал с цел отпадане на тези, които не биха могли да работят ефективно в екстремни условия, предполагащи високи нива на стрес, постоянна бдителност, отговорност за живота и благополучието на други хора, боравене с конфиденциална информация и др. Необходимо, в такава ситуация, е да се изследва психическата съвместимост на човека с конкретната длъжност. 
 
При професиите с висока степен на риск последствията могат да настъпят неочаквано и да са фатални. 
 
Заемането на подобна позиция изисква служителят да притежава широк набор от личностни характеристики, като:
  • Емоционална стабилност
  • Устойчивост на стрес
  • Контрол над импулсите
  • Лоялност
  • Спазване на правила и др.​
​Ние можем да Ви помогнем да оцените пригодността, както и риска от професионално прегаряне, с наши научно доказани инструменти, които сме създали специално за България:
  • Selector Pro-2 - оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск 
  • Burnout-R - оценка на синдрома на бърнаут
  • Integrity Check & Dark Four - оценка на лоялност, интегритет и риск от контрапродуктивно поведение 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949.