Дигитализиране на Ваш тест

Платформата Assessia дава възможността за качване на тестове на клиента. Например в случаите, когато:

  • използвате от много време един инструмент на хартия и не искате да губите базата си от данни за сравнение, но попълването и обработката отнемат твърде много време
  • използвате професионални тестове в допълнение към личностни въпросници и/или оценка на способности и искате цялото оценяване да се случва през един и същ софтуер
  • имате специално разработени за компанията инструменти, които искате да дигитализирате и да изпращате по имейл за попълване на кандидатите

Можем да Ви съдействаме да използвате Assessia като платформа за Вашите тестове. Допълнително, в зависимост от спецификите на инструмента, могат да се изведат норми и прагове на съответствие с различни позиции.

За повече подробности, планиране на проект и ценово предложение, се свържете с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение