Дигитализиране на Ваш тест

Платформата Assessia дава възможността за качване на тестове на клиента. Например в случаите, когато:

  • използвате от много време един инструмент на хартия и не искате да губите базата си от данни за сравнение, но попълването и обработката отнемат твърде много време
  • използвате професионални тестове в допълнение към личностни въпросници и/или оценка на способности и искате цялото оценяване да се случва през един и същ софтуер
  • имате специално разработени за компанията инструменти, които искате да дигитализирате и да изпращате по имейл за попълване на кандидатите

Можем да Ви съдействаме да използвате Assessia като платформа за Вашите тестове. Допълнително, в зависимост от спецификите на инструмента, могат да се изведат норми и прагове на съответствие с различни позиции.

За повече подробности, планиране на проект и ценово предложение, се свържете с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение