Проучване на организационен климат и ангажираност

Високата ангажираност на служителите и благоприятният организационен климат са ключови за постигането на бизнес целите и успеха на компанията. При изследване на организационен климат и ангажираност използваме специално конструиран въпросник, който включва най-важните шест аспекта на климата в една организация.
 
Въпросникът на Прометрикс за организационен климат измерва:
 
Ангажираност в работата - мотивация и готовност да се инвестира енергия в работата
Лидерство - възприетата склонност на ръководителите да отчитат емоциите на служителите и да изграждат продуктивни отношения с тях
Справедливост на възнагражденията - възприетата справедливост на съществуващите схеми за трудови възнаграждения
Комуникация - движението на информацията в организацията
Работа в екип - връзките между служителите в отделните екипи или структурни звена и степента на взаимопомощ
Организация на работата – доколко ясно дефинирани са ролите и процесите
*По желание на клиента можем да адаптираме въпросника, като изключим нерелевантните за Вас аспекти на организационния климат, или добавим други, които искате да оцените. Възможно е и създаването на изцяло индивидуализиран въпросник за организационен климат според зададени от Вас параметри.
 
С проучването на ангажираността и организационния климат на Прометрикс можете:
  • Да подобрите работните процеси, като вземете целенасочени мерки на база на резултатите
  • Повишите мотивацията на служителите, като потърсите тяхната гледна точка за актуалните процеси в компанията
 
За повече подробности, планиране на проект за проучване на организационен климат и ценово предложение, свържете се с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение