Проучване на организационен климат и ангажираност

Високата ангажираност на служителите и благоприятният организационен климат са ключови за постигането на бизнес целите и успеха на компанията. При изследване на организационен климат и ангажираност използваме специално конструиран въпросник, който включва най-важните шест аспекта на климата в една организация.
 
Въпросникът на Прометрикс за организационен климат измерва:
 
Ангажираност в работата - мотивация и готовност да се инвестира енергия в работата
Лидерство - възприетата склонност на ръководителите да отчитат емоциите на служителите и да изграждат продуктивни отношения с тях
Справедливост на възнагражденията - възприетата справедливост на съществуващите схеми за трудови възнаграждения
Комуникация - движението на информацията в организацията
Работа в екип - връзките между служителите в отделните екипи или структурни звена и степента на взаимопомощ
Организация на работата – доколко ясно дефинирани са ролите и процесите
*По желание на клиента можем да адаптираме въпросника, като изключим нерелевантните за Вас аспекти на организационния климат, или добавим други, които искате да оцените. Възможно е и създаването на изцяло индивидуализиран въпросник за организационен климат според зададени от Вас параметри.
 
С проучването на ангажираността и организационния климат на Прометрикс можете:
  • Да подобрите работните процеси, като вземете целенасочени мерки на база на резултатите
  • Повишите мотивацията на служителите, като потърсите тяхната гледна точка за актуалните процеси в компанията
 
За повече подробности, планиране на проект за проучване на организационен климат и ценово предложение, свържете се с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение