Лидерство и Мотивация

"43% по-висока продуктивност имат компаниите с високо ангажирани и мотивирани служители."- Brandon Gaille, 2017.

Мотивацията и стремежът към непрекъснато усъвършенстване на лидерски умения са качества с основно значение за мениджърите и хората на ръководни позиции. 

Често, когато трябва да вземем решение кой да бъде лидер на даден екип, сме изправени пред въпроси като:
  • Ще може ли нашият колега, достигнал до висок професионализъм в своята работа, да поеме отговорността да ръководи екип?
  • Кой от кандидатите за ръководна позиция е най-подходящ?
  • Какво го мотивира, кои свои умения трябва да развива, за да бъде по-успешен в своята ръководна роля и кой е най-подходящият начин това да се случи?
Отговорите са важни, a решенията са трудни и отговорни, защото „неподходящият" ръководител води до загуби за компанията. Ние можем да Ви помогнем да отличите най-правилния кандидат.
 
Предлагаме Ви външна обективна преценка, за да вземете по-информирано решение. За тази цел използваме набор от професионални тестове, които се прилагат в такива ситуации:
  • LSA  - оценка на лидерските стилове
  • LJI  - оценка на лидерските решения 
  • AMI   измерване на мотивацията
  • JFQ - измерване на личността в работен контекст
 
За развитието на лидерски умения можем да помогнем и с услугите:
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949.