Личност

"62% от компаниите използват личностен въпросник при подбор, за да идентифицират висок потенциал за развитие." - проучване на СEB, 2014г.   
Професионалният подбор има за цел да разработи профил на личността, защото именно тя предопределя начина, по който хората си взаимодействат и прилагат уменията си.
 
Повечето работодатели използват личностните тестове, за да се уверят, че подбират кандидатите с най-точната комбинация от „твърди“, но и „меки“ умения. Хора, които са способни не само да свършат работата, но и да се учат на работното място, да се адаптират бързо към промените и да не се огъват под натиска на стреса. 
 
Ние ще Ви помогнем да оцените личността със специализирани тестове, като:
  • JFQ - оценка на личностните качества в работен контекст, които представляват най-голям интерес за всеки работодател
  • BIP-6F - бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността, оценяващ най-базисните и ключови личностни характеристики за професионалния успех
  • BIP - 3rd edition - оценява личностните фактори с най-голям принос за успеха в професионалната дейност
  • NEO-PI-3 - златният стандарт в оценяването на личността, изграден върху теорията за "Голямата Петорка"
  • NEO-FFI-3 - бюджетната версия на NEO-PI-3, даваща възможност за по-бързо попълване и максимална ефективност
  • TYPE Explorer типологичен тест, базиран на теорията на Карл Густав Юнг, Кристина Майерс и Изабел Бригс за 16-те личностни типа
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949