Сътрудничество и ефективна комуникация

Проучване на Queens University of Charlotte открива, че 75% от служителите оценяват работата в екип и позитивния работен климат като определящ за успеха на компанията. Почти всички служители пък смятат, че липсата на съгласие в екипа оказва влияние върху резултата на проекта или поставената задача (97% според проучване на McKinsey), а липсата на колаборация или ефективна комуникация са сред причините за неуспехите в работата на 86% от работодателите и служителите (по данни на Salesforce). Въпреки всичко това, едва 18% от служителите преминават през оценка на техните комуникационни умения.

Данните от изследване на Прометрикс от 2021 г. за България показват, че при една трета от анкетираните компании има конфликти и напрежение в и между екипите, които пречат на съвместната работа, забавят процесите и водят до преки икономически загуби

Ако и във Вашата компания срещате тези проблеми, програмата за укрепване на сътрудничеството и подобряване на комуникацията е точното решение. Чрез нея ще разберете откъде произтичат конфликтите и напрежението и ще Ви  дадем ценни насоки за  тяхното преодоляване, за да вземете по-информирани управленски решения и да осигурите продуктивна работна среда за Вашите служители. Така ще елиминирате загубата на време в конфликти, ще имате сплотени екипи и безпроблемно екипно взаимодействие

Как?

Ще Ви дадем ясни и конкретни препоръки за подобряване на комуникацията и изграждане на позитивен работен климат. Фокусът на програмата могат да са отделни екипи или цялата организация в зависимост от обхвата на проблема. Нашите насоки ще бъдат базирани на реални данни от Вашата организация за отношенията в екипите и удовлетвореността от вътрешните услуги.

Какво е необходимо да направите?

Ще очакваме от Вас да определите участниците в проекта. За всичко останало се свържете с нас на hr@prometriks.com или 0877839949

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение