360-градусова обратна връзка

"Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме." - Бил Гейтс
 
 
Търсите метод за оценка на представянето на служителите, който да Ви дава по-детайлна информация? Искате видимост за процесите в компанията на всички нива? Стремите се Вашите служители да достигнат максималния си потенциал
 
С 360-градусово оценяване постигате това и много повече. 
 
360-градусовата обратна връзка е инструмент за оценка на представянето на служителите на ръководни или ключови позиции в компанията. Методът дава точна и всеобхватна информация, защото осигурява всички важни гледни точки за работата на служителя – самооценка, оценка от пряк ръководител, от колеги, от подчинени и/или клиенти. На база 360-градусовата обратна връзка можете да очертаете конкретни и реалистични цели за бъдещото развитие на своите служители.
 

Как протича процесът на оценяване с 360-градусова обратна връзка?

Избор на въпросник. Според компетенциите, които бихте искали да оцените, се избира подходящият въпросник. Прометрикс разполага със специално разработени инструменти за оценка на 6 компетенции (Prometriks 360 Basic), 9 компетенции (Prometriks 360 Advanced), както и различни възможности за персонализиране на въпросник спрямо компетентностния модел на Вашата организация (Prometriks 360 Customized).

Участници. Уточняват се служителите, които ще бъдат оценени и кои хора ще дават обратна връзка за тяхната работа. Те могат да бъдат неограничен брой. Групите оценяващи са са до 5 – самооценка, оценка от пряк ръководител, колеги, подчинени, клиенти/сътрудници.  Даващите обратна връзка в групите „Колеги“ , „Подчинени“, „Клиенти“ запазват своята анонимност, като тези групи трябва да се състоят от минимум 3-ма души.

Администрация. Въпросниците се попълват изцяло онлайн от всяко устройство с достъп до интернет. Всички даващи обратна връзка получават имейл с линк и код, за да попълнят въпросника.

Резултати.  За всеки от хората, оценявани с 360-градусова обратна връзка, се изготвя индивидуален доклад с резултати. Докладът дава подробна информация за работното представяне, силните страни и зоните за подобрение. Той може да бъде на български и/или английски език.

Допълнително има възможност за провеждане на индивидуални follow-up срещи на оценените служители с консултант от Прометрикс, изготвяне на обобщен доклад или провеждане на обучение за даване на обратна връзка от 360-градусово оценяване.

 

С Прометрикс 360 ще получите:

  • Обективен и научно базиран инструмент
  • Анонимен и прозрачен процес
  • Открити и ангажирани с оценяването служители
  • Изчерпателни резултати
  • Насоки за развитие
  • Индивидуални follow-up срещи с участниците
  • Обучение за обратна връзка за HR и ръководители
 
 
Възползвайте се от безплатна персонализирана оферта!
 
 
 
Разгледайте инструментите Prometriks 360:
 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля, свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949.