Проучване на удовлетвореност

Задържането на ценните хора в компанията е първи приоритет за все повече организации, затова и много от тях обръщат фокуса си към на удовлетвореността на служителите. Прометрикс може да Ви съдейства за измерване на удовлетвореността чрез:
 
  • Проучване тип Employee Net Promoter Score – измерва доколко склонни са Вашите служители да Ви препоръчат като работодател. Към „склонността за препоръка“ могат да бъдат добавени други параметри на удовлетвореност, както и отворени въпроси.
  • Проучване на удовлетвореността от вътрешните услуги – измерва качеството на взаимодействие между отделните звена в компанията. Извежда индекс на удовлетвореност за всяко структурно звено. Анкетата, която използваме за проучването, е базирана на 15 различни показателя за удовлетвореност от взаимодействието, като тези критерии се съгласуват предварително с клиента. Анкетата за удовлетвореност от вътрешните услуги може да бъде изцяло адаптирана според нуждите на Вашата компания.
 
Изберете да направите проучване на удовлетвореността на служителите с Прометрикс и получавате:
  • Подкрепа по време на целия проект от опитни консултанти
  • Изцяло онлайн провеждане през платформата Assessia
  • Неограничен брой участници
  • Ясни и валидни резултати
  • Конкретни препоръки, върху които да базирате следващи стъпки за повишаване на удовлетвореността на служители
*Прометрикс може да разработи анкета за проучване на удовлетвореността, която е изцяло съобразена с Вашите изисквания.
 
За повече подробности, планиране на проект за проучване на удовлетвореност и ценово предложение, свържете се с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение