Проучване на удовлетвореност

Задържането на ценните хора в компанията е първи приоритет за все повече организации, затова и много от тях обръщат фокуса си към на удовлетвореността на служителите. Прометрикс може да Ви съдейства за измерване на удовлетвореността чрез:
 
  • Проучване тип Employee Net Promoter Score – измерва доколко склонни са Вашите служители да Ви препоръчат като работодател. Към „склонността за препоръка“ могат да бъдат добавени други параметри на удовлетвореност, както и отворени въпроси.
  • Проучване на удовлетвореността от вътрешните услуги – измерва качеството на взаимодействие между отделните звена в компанията. Извежда индекс на удовлетвореност за всяко структурно звено. Анкетата, която използваме за проучването, е базирана на 15 различни показателя за удовлетвореност от взаимодействието, като тези критерии се съгласуват предварително с клиента. Анкетата за удовлетвореност от вътрешните услуги може да бъде изцяло адаптирана според нуждите на Вашата компания.
 
Изберете да направите проучване на удовлетвореността на служителите с Прометрикс и получавате:
  • Подкрепа по време на целия проект от опитни консултанти
  • Изцяло онлайн провеждане през платформата Assessia
  • Неограничен брой участници
  • Ясни и валидни резултати
  • Конкретни препоръки, върху които да базирате следващи стъпки за повишаване на удовлетвореността на служители
*Прометрикс може да разработи анкета за проучване на удовлетвореността, която е изцяло съобразена с Вашите изисквания.
 
За повече подробности, планиране на проект за проучване на удовлетвореност и ценово предложение, свържете се с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение