Оценяване и развитие на лидерите в компанията

Намирането на подходящи кандидати за ръководни роли е трудно. Хората, дошли отвън, често не притежават достатъчно опит в работата или познания за организацията, а вътрешните кандидати невинаги разполагат с нужните лидерски качества и мотивация. В проучване на Прометрикс от началото на 2021 г. над една трета от компаниите в България споделят, че част от техните мениджъри не се справят добре с управлението на хора. Тези данни са много сходни със статистическите данни за други държави. Forbes например разкрива, че цели 86% от ръководителите не притежават лидерските умения, които са нужни за развитието на бизнеса, а едва 30% от служителите са доволни от начина, по който са управлявани.

Ясни сигнали за проблеми в лидерството са слабите резултати, ниската продуктивност, неефективната комуникация, ниската удовлетвореност на служителите, липсата на инициативност и ангажираност, страха от промени и изоставането от конкуренцията. В подобни ситуации оценяването и развитието на лидерите е най-подходящото решение. Чрез него ще идентифицирате кои са хората с лидерски качества в компанията - бъдещите „двигатели“ на успеха. Ще разберете също и какви са пропуските на настоящите ръководители и ще получите индивидуални планове за тяхното развитие. Ще анализираме кои са проблемите, които се дължат на неефективното лидерство и ще предложим конкретни мерки за тяхното преодоляване. Така Вие ще спестите време, ресурси и разходи от напускането на хора и ще повишите продуктивността и резултатите на екипите.

Как?

Ще обсъдим проблемите и ще Ви предложим подходящ начин за идентифициране на причините.  Независимо дали става въпрос за проблеми на организационно, екипно или индивидуално ниво, ние ще съдействаме в решаването им. Ще Ви дадем ясни препоръки за областите за развитие на лидерите и/или ще Ви предложим конкретни обучения за целта. В програмата могат да участват както отделни мениджъри, така и управленски екипи.

Какво е необходимо да направите?

Ще организираме среща, на която ще обсъдим проблемите, които забелязвате и нещата, които искате да промените. След нея ще очакваме да определите участниците. За всичко останало разчитайте на нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение