Оценяване и развитие на лидерите в компанията

Намирането на подходящи кандидати за ръководни роли е трудно. Хората, дошли отвън, често не притежават достатъчно опит в работата или познания за организацията, а вътрешните кандидати невинаги разполагат с нужните лидерски качества и мотивация. В проучване на Прометрикс от началото на 2021 г. над една трета от компаниите в България споделят, че част от техните мениджъри не се справят добре с управлението на хора. Тези данни са много сходни със статистическите данни за други държави. Forbes например разкрива, че цели 86% от ръководителите не притежават лидерските умения, които са нужни за развитието на бизнеса, а едва 30% от служителите са доволни от начина, по който са управлявани.

Ясни сигнали за проблеми в лидерството са слабите резултати, ниската продуктивност, неефективната комуникация, ниската удовлетвореност на служителите, липсата на инициативност и ангажираност, страха от промени и изоставането от конкуренцията. В подобни ситуации оценяването и развитието на лидерите е най-подходящото решение. Чрез него ще идентифицирате кои са хората с лидерски качества в компанията - бъдещите „двигатели“ на успеха. Ще разберете също и какви са пропуските на настоящите ръководители и ще получите индивидуални планове за тяхното развитие. Ще анализираме кои са проблемите, които се дължат на неефективното лидерство и ще предложим конкретни мерки за тяхното преодоляване. Така Вие ще спестите време, ресурси и разходи от напускането на хора и ще повишите продуктивността и резултатите на екипите.

Как?

Ще обсъдим проблемите и ще Ви предложим подходящ начин за идентифициране на причините.  Независимо дали става въпрос за проблеми на организационно, екипно или индивидуално ниво, ние ще съдействаме в решаването им. Ще Ви дадем ясни препоръки за областите за развитие на лидерите и/или ще Ви предложим конкретни обучения за целта. В програмата могат да участват както отделни мениджъри, така и управленски екипи.

Какво е необходимо да направите?

Ще организираме среща, на която ще обсъдим проблемите, които забелязвате и нещата, които искате да промените. След нея ще очакваме да определите участниците. За всичко останало разчитайте на нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение