Блог

Какво е Game-Based Assessment?

Какво е Game-Based Assessment?
Във време, в което изкуственият интелект се усъвършенства все повече и бива използван в различни сфери, ето че дойде моментът той да навлезе и в подбора на кандидати за работа, идентифицирането на таланти и оценката на потенциала и личностните качества. 
 
Game-Based Assessment (GBA) е инструмент, който чрез игра дава възможност да бъдат оценени различни личностни черти и способности. Той се появява в отговор на нуждата на HR специалистите от по-интересен и ангажиращ начин на оценяване. Важно е да се отбележи, че въпреки игровия елемент, психометричните качества на традиционните тестове са неизменна част и от GBA. Това ново поколение методи за оценяване e базирано на редица невропсихологични и психометрични изследвания, доказали своята валидност и надеждност.
 
Какви други предимства има GBA?
 
Всеки изпитва притеснение от това да бъде оценяван. Включването на игрови елемент като видео игра в тези процеси може да направи преживяването на кандидата далеч по-забавно и вълнуващо, както и да намали усещането му, че е изпитван. Освен това, този иновативен метод за оценяване дава възможност да се събере информация, която трудно може да бъде манипулирана. Оценявайки начина, по който играещия реагира на случващото се, вниманието му към детайла, гъвкавостта и преценката му, GBA дава информация за неговия потенциал за развитие и подход към работата без да взима предвид фактори като опит, образование, пол и др.
 
Game-Based Assessment е решение, с което HR специалистите могат да са в крак с новите тенденции в управлението на човешките ресурси и да отговорят на нуждите на сегашното поколение, израснало с бързо развиващите се технологии. GBA е привлекателен, предизвиква положителни отзиви и спомага за изграждането на имидж на компанията като иновативен работодател.