Блог

Какво е Game-Based Assessment?

14.08.2018
Във време, в което изкуственият интелект се усъвършенства все повече и бива използван в различни сфери, ето че дойде моментът той да навлезе и в подбора на кандидати за работа, идентифицирането на таланти и оценката на потенциала и личностните качества. 
 
Game-Based Assessment (GBA) е инструмент, който чрез игра дава възможност да бъдат оценени различни личностни черти и способности. Той се появява в отговор на нуждата на HR специалистите от по-интересен и ангажиращ начин на оценяване. Важно е да се отбележи, че въпреки игровия елемент, психометричните качества на традиционните тестове са неизменна част и от GBA. Това ново поколение методи за оценяване e базирано на редица невропсихологични и психометрични изследвания, доказали своята валидност и надеждност.
 
Какви други предимства има GBA?
 
Всеки изпитва притеснение от това да бъде оценяван. Включването на игрови елемент като видео игра в тези процеси може да направи преживяването на кандидата далеч по-забавно и вълнуващо, както и да намали усещането му, че е изпитван. Освен това, този иновативен метод за оценяване дава възможност да се събере информация, която трудно може да бъде манипулирана. Оценявайки начина, по който играещия реагира на случващото се, вниманието му към детайла, гъвкавостта и преценката му, GBA дава информация за неговия потенциал за развитие и подход към работата без да взима предвид фактори като опит, образование, пол и др.
 
Game-Based Assessment е решение, с което HR специалистите могат да са в крак с новите тенденции в управлението на човешките ресурси и да отговорят на нуждите на сегашното поколение, израснало с бързо развиващите се технологии. GBA е привлекателен, предизвиква положителни отзиви и спомага за изграждането на имидж на компанията като иновативен работодател. 
 

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение