Блог

Какво и как мери Game-Based Assessment?

Какво и как мери Game-Based Assessment?
Game-based assessment (GBA) е иновативен метод за оценяване на компетентности и способности, който може да предскаже бъдещото поведение на кандидата в работна среда. GBA не е просто видео игра, а изкуствен интелект, създаден на база на доказали валидността и надеждността си невропсихологични и психометрични изследвания. Посредством събирането на голям набор от информация и множество изчисления, GBA предоставя на работодателя обективна оценка на различни аспекти на личността на човека и неговия потенциал. 
 
Докато тестовете за интелигентност мерят способности чрез задачи, а личностните въпросници измерват личностни характеристики на база представата на човека за самия него, то GBA оценява посредством реакциите на конкретни стимули. Изследвайки поведението и стратегиите за решаване на различни казуси по време на GBA, може да се предвиди неговото представяне и успешност в реална работна обстановка.  Предиктивната сила на GBA се дължи на голямото количество данни, които могат да се съберат за кратко време. В рамките на една 35-минутна сесия, може да се отчетат 5000 действия, показващи както конкретното решение, което е избрал оценявания в различните задачи, така и начинът, по който е стигнал до него. Игрите са създадени така, че да събират информация за множество действия, извършвани от кандидата по време на изпълнение на всяка от задачите. Например от това колко пъти играещият извършва едно и също грешно действие, преди да се ориентира каква е правилната стратегия, за да се изпълни задачата, колко бързо, точно и често е натиснал някой от бутоните, дали и колко бързо се е отказал да реши задачата. 
 
Например, имате за задача да надуете 30 балона. Условието е - чрез натискане на определена част от дисплея на телефона или таблета можете да надувате дадения ви балон и колкото по-голям е той, толкова повече точки ще съберете от това ниво. Имате три вида балони, които са различна големина и форма и всеки вид се пука при определен брой натискания на екрана. Чрез тази задача може например да се измери вниманието към детайла – дали и колко внимателно е прочел условието на задачата, бързо ли е разбрал кой вид балони кога се пука или е поемал риска да натисне още веднъж.  
 
какво и как мери Game-based Assessment?
 
На база поведението на кандидата по време на решаване на задачите, изкуственият интелект в играта създава неговия профил.  В  него може да се съдържа информация както за способностите на човек (аритметичен интелект, вербален интелект, взимане на решения, внимание към детайла и др.), така и за личностни характеристики (импулсивност, самодисциплина, емоционална стабилност, алтруизъм). 
 
В GBA е важно не какъв опит и образование има човек, а неговата личност и способност за решаване на проблеми. Този инструмент ни дава надеждна и валидна информация за поведението на човек и така разширява възможностите да се намери най-подходящият за дадена позиция кандидат като му позволява да се чувства по-спокоен по време на оценяването. Също така е доказано, че GBA могат да смекчат някои от негативните реакции на кандидатите. 75% от оценените чрез този иновативен метод твърдят, че преживяването е по-приятно от традиционните методи за самооценка и смятат, че резултатите получени с GBA са по-справедливи и реалистични.  
 
Повече информация можете да намерите тук или да се свържете с нас на 02/43 73 185 и hr@prometriks.com