Блог

Науката зад Game-Based Аssessment

Науката зад Game-Based Аssessment
„Не можем да разберем човека, докато не разберем как работи неговия мозък.“
(DeYoung, 2010)
 
Инструментите за Game-based assessment ни помагат да надникнем зад думите и да се вгледаме в действията на човек. Те оценяват когнитивните функции и личностните характеристики на човек посредством спонтанните му реакции по време на играта. 
 
За всяко едно поведение, което човек демонстрира, отговаря функционирането на една или повече структури в мозъка. За да стане по-ясно как личността, поведението и функционирането на мозъка са свързани, ще дадем пример с личностната черта невротизъм. Тя определя до колко дадено лице реагира по емоционален начин на реални и потенциални заплахи.
 
Картина 1. Изображение от ядрено магнитен резонанс на активация на амигдалата (бадемовидното тяло) в мозъка 
 
Червените места на картина 1 показват активацията при заплаха на амигдала или т.нар. бадемовидно тяло - една от най-старите зони в нашия мозък, която отговаря за регулацията на емоциите, породени в отговор на неприятни усещания, миризми, гледки и др. Тя най-често се свързва с емоции като страх и тревожност, както и с агресивно поведение и от нея зависи начина ни на реакция спрямо определен дразнител, напр. шумна група младежи в метрото.  
 
Картина 2. Изображение от ядрено магнитен резонанс на активация на префронталния кортекс в мозъка
 
Втората област от мозъка, която се активира в силно емоционални ситуации, е префронталният кортекс (картина 2). Той отговаря за способността ни да планираме, да обмисляме нещата и да взимаме рационални решения. След множество изследвания учените твърдят, че повишената активност в този дял на мозъка води до намаляване на тревожността. Това означава, че потискайки първичните емоционални реакции, идващи от амигдалата, префронталният кортекс ни успокоява.
 
Хората сме различни и при всеки балансът между тези две части на мозъка е различен. Например, ако човек се характеризира с по-високи нива на невротизъм, то в битката за надмощие ще надделее амигдалата - тогава човек е много по-вероятно да бъде напрегнат, изнервен, дори гневен и враждебен спрямо шумната група младежи в метрото. А ако човек е с по-нисък невротизъм, то поведението му ще се ръководи от разума (т.е. префронталния кортекс ще надделее) и е много по-вероятно да успее да си обясни поведението на шумната група и да го приеме по-спокойно.
 
Разбира се, няма как да подложим всички на изследване с функционален ядрено магнитен резонанс, за да наблюдаваме коя структура в мозъка се активира в различни ситуации. Ще е неприятно за кандидата и доста скъпо за организацията.
 
За щастие съществуват игри, които доказано измерват връзката между личност, поведение и мозъчна функция. Някои от тях датират още от 1960 година и са създадени за научни цели. Проблемът при тях е, че не изглеждат модерно и далеч не се фокусират върху преживяването на оценявания.
 
Това, което правят инструментите за GBA, е да използват тези игри, но подобрявайки тяхната визия и начин на решаване. Те обединяват 2 вече съществуващи неща – игри и технология, за да предложат на кандидатите по-приятно преживяване по време на оценяването, а на HR специалистите - надежден и обективен помощник в намирането на най-подходящия кандидат за дадена позиция.